News

POST TAGGED AS

ႏုိင္ငံေရး

18-Dec-2017

တပ္မေတာ္
တပ္မေတာ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ၇၆ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔မွသည္
သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တေကာင္း၊ သေရေခတၲရာ၊ ပုဂံ၊ ပင္းယ၊ စစ္ကိုင္း၊ အင္းဝ၊ ေတာင္ငူ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ေညာင္ရမ္းႏွင့္၊ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္တိုင္ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာမင္းဆက္တို႔အနက္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္၏ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဘႀကီးေတာ္မင္းလက္ထက္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္ေသာ ရွင္မျဖဴကြ်န္းအေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာတို႔အေရးနိမ့္၍ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၇ ခုႏွစ္)တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ရႏၲပိုလ္စာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ (၃) အရ  ရခိုင္၊ ရမ္းၿဗဲ၊ မာရ္ေအာင္၊ သံတြဲမွသည္ ေမာ္တင္စြန္းေစတီႀကီးအထိႏွင့္ အပိုဒ္ (၄) အရ ေရး၊ ၿမိတ္၊ ထားဝယ္၊ တနသၤာရီနယ္တို႔ကို (ကြ်န္းမ်ားႏွင့္တကြ) အပိုင္ေပးလိုက္ရသည္။

ထို႔ေနာက္တစ္ဖန္ ပုဂံမင္းလက္ထက္တြင္ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ၿဗိတိသွ်သေဘၤာ ကက္ပတိန္ႏွစ္ဦးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္က ဒဏ္႐ိုက္ခဲ့သည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ျပဳျပန္ရာ ျမန္မာတို႔ စစ္႐ံႈး၍ ယင္းႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေျမထဲ(ေအာင္လံ)ၿမိဳ႕အထိ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ပဲခူးနယ္ေျမကို သိမ္းပိုက္ေၾကာင္း အဂၤလိပ္တို႔က ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ သီေပါဘုရင္အား နန္းခ်၍ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားတို႔အား သူရိယသေဘၤာျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ရတနာဂီရိၿမိဳ႕သို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ တည္တံ့ခဲ့သည့္ ျမန္မာမင္းဆက္ ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း၍ ထီးသုဥ္း၊ နန္းသုဥ္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အိႏၵိယျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းဝန္ ေလာ့ဒ္ရန္းေဒါ့ဒါခ်ီသည္ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္...

“သီေပါမင္းအုပ္စိုးခဲ့ရာ ျပည္နယ္မ်ားကို ၎၏ အုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္မထားရွိေစေတာ့ဘဲ ဧကရီဘုရင္မႀကီး၏ ႏိုင္ငံေတာ္နယ္ပယ္အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဧကရီဘုရင္မႀကီး၏ သေဘာေတာ္အတိုင္း အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္က အခါအားေလ်ာ္စြာ ခန္႔အပ္ေသာ အရာရွိမင္းတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧကရီဘုရင္မႀကီး၏ အမိန္႔ေတာ္အရ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္” ဟူ၍ ပါရွိပါသည္။

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အစပိုင္းကာလမ်ား

သူ႔ကြ်န္ျဖစ္စ ကနဦးကာလမွာပင္ ျမန္မာတို႔သည္ သင္းကြဲလာေသာ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားကို ဓားျဖင့္ဝင္ခုတ္ၾကသည္။ ၎တို႔၏ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ၾကသည္။ မိမိထက္အားႀကီးေသာ ရန္သူမ်ားကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳဘဲ အခြင့္သာသည္ႏွင့္ ေတြ႔ရာေနရာတြင္ အစုကေလးမ်ားခြဲ၍ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ျမန္မာ၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ရခိုင္၊ ခ်င္း စသည့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို႔သည္ မည္သူကမွ် မစည္း႐ံုးရ၊ မတိုက္တြန္းရပဲ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္တို႔ ႏိုးႂကြကာ ရရာလက္နက္ကိုင္စြဲ၍ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေျပာက္က်ားစစ္ပြဲကို အဂၤလိပ္တို႔က ဆယ္ႏွစ္ဆယ္မိုးၾကာသည္အထိ တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ရပါသည္။

အေစာပိုင္းကာလ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈ၊ စနစ္တက်ေလ့က်င့္မႈ၊ ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ကြပ္ကဲမႈစသည္တို႔ မျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ လက္နက္မ်ားမွာလည္း ေခတ္ေနာက္က်သည့္အျပင္ လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ ေခတ္မီစစ္ပညာ အေတြ႔အႀကံဳမရွိျခင္းႏွင့္ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး အင္အားသာလြန္မႈ စသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔သည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရပါသည္။

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ေခတ္လယ္ပိုင္း ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

ျမန္မာတို႔သည္ စစ္ေရးအရ ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ရေသာ္လည္း နယ္ခ်ဲ႕တို႔အား ဒူးမေထာက္ အေလွ်ာ့မေပးသည့္ အမ်ိဳးသားေရးဇာတိမာန္စိတ္ဓာတ္ကို မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ အေမြအျဖစ္ ထားရစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီစြာ ႏိုင္ငံေရးအရ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကရာ ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏယုဝအသင္း (ဝိုင္အမ္ဘီေအ) ကို ၁၉၀၆ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအေျချပဳလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျမန္မာအသင္းခ်ဳပ္ႀကီး (ဂ်ီစီဘီေအ) ကို ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးကို ၁၉၃၀ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီႏွင့္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းတို႔ကို ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအျဖစ္လည္း ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၲမ လႈပ္ရွားမႈ၊ ၁၉၂၆-၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ဦးဝိစာရ လႈပ္ရွားမႈ၊ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆရာစံဦးေဆာင္ေသာ လယ္သမားေတာ္လွန္ေရး၊ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္ႏွင့္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ သခင္ဖိုးလွႀကီးေခါင္းေဆာင္ေသာ ေရနံေျမအလုပ္သမားသပိတ္ (၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု) စသည္အားျဖင့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာ့မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေခတ္မီတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းေရးသို႔

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးက နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုအသံုးျပဳ၍ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔လိုလားသည့္ လြတ္လပ္ေရးမွာ အလွမ္းေဝးဆဲျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအခါ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသူ လူႀကီး၊ လူငယ္တို႔သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲမွသာလွ်င္ ရရွိႏိုင္မည္ဟု ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈ ရရွိၾကသည့္အတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာလူငယ္ ၃၀ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္) တို႔သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ကာ စစ္ပညာမ်ား သင္ၾကားခဲ့ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္တြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမိဳင္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ဟိုင္လီအမည္ရွိ သေဘၤာႏွင့္ထြက္ခြာခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အမြိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ကူလန္ဆူကြ်န္းသို႔ ေရာက္သြားၾကပါသည္။ ထိုေနရာ၌ သူတို႔ႏွစ္ဦး လအနည္းငယ္မွ် ေသာင္တင္ေနၿပီး (ျမန္မာႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္) ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရကာ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္မွ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ ကာနယ္ဆူဇူကီးႏွင့္ေတြ႔ရန္ တိုက်ိဳသို႔ ေလယာဥ္ႏွင့္ ပို႔လိုက္ပါသည္။ တိုက်ိဳၿမိဳ႕၌ ဆူဇူကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအား စစ္ပညာသင္ၾကားေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဆူဇူကီးသည္ မီနာမီကီကန္ေခၚ လွ်ိဳ႕ဝွက္အသင္း၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာကာ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားသည့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို ေခၚေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ပထမအသုတ္အေနႏွင့္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ သခင္လွေဖ၊ သခင္ဗဂ်မ္း၊ သခင္ေအးေမာင္၊ သမဂၢကိုထြန္းရွိန္တို႔ ျပန္သြားပါသည္။ ထိုအုပ္စုမွာ “ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္”၏ ေရွ႕ေျပးတပ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအသုတ္ သခင္ေစာလြင္၊ သခင္သန္းတင္၊ ကိုေရႊ၊ သခင္တင္ေအး၊ သခင္ေအာင္သိန္း၊ သခင္ထြန္းေရႊတို႔ႏွင့္ တတိယအသုတ္ သခင္လွေမာင္၊ သခင္စံျမ၊ သခင္ခင္ေမာင္ဦးတို႔သည္ ကိုင္႐ိႈမာ႐ူး (Kaisho Maru) သေဘၤာျဖင့္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ စတုတၳအသုတ္ျဖစ္သည့္ သခင္ထြန္းအုပ္၊ သခင္႐ႈေမာင္ (ေနာင္-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနဝင္း) သခင္စံလိႈင္၊ သခင္ထြန္းခင္၊ ကိုလွ၊ သခင္သန္းညြန္႔၊ သခင္ေက်ာ္စိန္၊ သခင္ေမာင္ေမာင္၊ သခင္သစ္၊ သခင္ေငြ၊ သခင္ထြန္းလြင္တို႔သည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကၿပီး ဟိုင္ႏိုင္ကြ်န္းတြင္ စစ္ပညာမ်ားကို ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ သင္ယူေလ့က်င့္ခဲ့ၾကရသည္။ ဂ်ပန္တို႔၏ ပါး႐ိုက္၊ နား႐ိုက္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားေအာက္တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံ၍ ဇြဲနပဲႀကီးစြာ ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူငယ္တို႔သည္ ဂ်ပန္တို႔ထံမွ ျမန္မာျပည္သိမ္း တိုက္ပြဲအစီအမံမ်ားအပါအဝင္ စစ္ပညာမ်ားကို ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ သင္ယူေလ့လာခဲ့ၾကရသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အစ ဘီအိုင္ေအက 

သင္တန္းမ်ားၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အဂၤလိပ္တို႔၏ အခိုင္အမာစစ္စခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။ ဂ်ပန္တို႔ ထိုင္းသို႔ေရာက္ရွိလာေသာအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာလူငယ္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို႔သည္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ခ်ီတက္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို႔သည္ “အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိ အသက္စြန္႔၍တိုက္ပါမည္” ဟူေသာ သစၥာကတိကို ႐ြတ္ဆိုၾကကာ လက္ေမာင္းေသြးေဖာက္၍ ေသာက္ၾကၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို သူ႔ကြ်န္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ေစ၍ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာလူမ်ိဳးအျဖစ္ ကမၻာတြင္ ဝင့္ႂကြားေစရန္ ကယ္တင္မည့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (Burma independent Army-BIA) ကို ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ယိုးဒယား(ထိုင္း)ႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ (မူကြဲ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္) ထိုေန႔သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ေန႔ရက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို႔သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းရာ၌ မူလနာမည္မ်ားအစား ဗိုလ္ေတဇ၊ ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗိုလ္ေဇယ်၊ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၊ ဗိုလ္လက်ာ္၊ ဗိုလ္စၾကာ၊ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ၊ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္၊ ဗိုလ္တာရာ စသည့္ ရဲစိတ္ရဲမာန္ႂကြေစမည့္ နာမည္အသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးမွည့္ေခၚၾကသည္)။

BIA သည္ စစ္ေၾကာင္းသံုးေၾကာင္းခြဲကာ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္စစ္ေၾကာင္းကို ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္တို႔က ဦးစီးၾကသည္။ ထားဝယ္ စစ္ေၾကာင္းတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ကာဝါရွီးမားႏွင့္အတူ ဗိုလ္လေရာင္၊ ဗိုလ္လက်ာ္၊  ဗိုလ္ဉာဏႏွင့္ ဗိုလ္ဗလတို႔က ဦးစီး၍ ၿမိတ္စစ္ေၾကာင္းတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဟီရာရာမႏွင့္အတူ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္၊ ဗိုလ္မင္းေခါင္တို႔က ဦးစီးကာ ၿမိတ္မွတစ္ဆင့္ ေရေၾကာင္းလမ္းအတိုင္း ဖ်ာပံုမွသည္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚသို႔ ခ်ီတက္လာၾကသည္။ (ဗို္လ္ေနဝင္းမွာမူ အေစာပိုင္းကပင္ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္)

ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္

BIA သည္ စတင္ဖြဲ႔စည္းစက လူအင္အားအနည္းငယ္ခန္႔သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္း စတင္ဝင္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ လူအင္အား ရာဂဏန္းမွသည္ ေထာင္ဂဏန္း၊ ထိုမွသည္ ေသာင္းဂဏန္းအထိ ျဖစ္လာသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာျခင္းမွာ ၿမိတ္၊ ထားဝယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ ဗမာ၊ မြန္၊ ကရင္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားအမ်ားအျပား ပါဝင္လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အဝတ္တစ္ထည္ကိုယ္တစ္ခုႏွင့္ လိုက္ပါလာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယူနီေဖာင္းလည္းမေပးႏိုင္ လက္နက္ဆို၍လည္း မီးက်ိဳးေမာင္းပ်က္မ်ားႏွင့္ ရရာဓား၊ လွံလက္နက္စြဲကိုင္၍ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ လိုက္ပါလာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အေျခခံစစ္ပညာႏွင့္ လက္နက္စြဲကိုင္ ပစ္ခတ္နည္းတို႔ကို သြားရင္း၊ လာရင္း၊ ခ်ီတက္ရင္းႏွင့္ပင္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ေျပာရလွ်င္ ထိုအခ်ိန္က တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ တိုက္တြန္းခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမွ်မပါပဲႏွင့္ လစာမရေသာ တပ္မေတာ္ထဲကို ျပည္သူလူထုက ကိုယ့္အသိႏွင့္ကိုယ္ ပါဝင္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႀကီးသည္ ျပည္သူေတြပါဝင္ေသာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ႀကီးအျဖစ္ စတင္ သေႏၶတည္ေပါက္ဖြားလာသည္ဆိုျခင္းမွာ မည္သို႔မွ် ဖံုးကြယ္၍မရ၊ မည္သူမွ် ျငင္းဆို၍မရေသာ ပကတိအရွိ အမွန္တရားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာတည္သေရြ႕ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ       

ယခုေခတ္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေႏွာင္းေခတ္လူငယ္မ်ား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စတင္ဖြဲ႔စည္း ျဖစ္တည္လာခဲ့သည့္သမိုင္းမွန္ကို သိရွိေစရန္ တင္ျပရင္း မၾကာမီ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည့္ တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ ၇၆ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔မွသည္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ကမၻာတည္သေရြ႕ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေစရန္ ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္...။

သိန္းထက္ေအာင္FOLLOW US