News

POST TAGGED AS

ႏုိင္ငံေရး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ ရာသက္ပန္ေခါင္းေဆာင္ စနစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာတာဟာ ခုခ်ိန္မွာ အံ့အားသင့္စရာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရာသက္ပန္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အာဏာကို ေသတပန္သက္တစ္ဆံုး ဖက္တြယ္ထားခဲ့ၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကမၻာမွာ ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီလို ထာဝရအာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြေၾကာင့္ တိုးတက္ထြန္းကားသြားတဲ့ ႏိုင္ငံမေတြ႔ဖူးေသးပါဘူး။
ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ရန္ အႀကိဳးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ရွမ္းႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ေျပလည္မႈမရရွိေသးေၾကာင္း UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး စိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။
28-Feb-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး စသည့္ မ်ားျပားလွသည့္ တာဝန္မ်ားကို ယူထားရသည့္အတြက္ မႏိုင္ဝန္ကို ထမ္း႐ြက္ထားရသည့္သဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အိမ္ရွင္မတာဝန္အျပင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး တာဝန္ကိုပါ ယူထားရသည့္ အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္သဖြယ္ ျဖစ္ေနရပါသည္။
ကၽြမ္းက်င္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားသည္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ မေလွ်ာ့မတင္း ေစာင္းႀကိဳးညႇင္းသကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။ တင္းလြန္းလွ်င္ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိမိ၏လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားက မည္သူကမွ် မိမိႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲၿပီး လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္ ၾကမည္မဟုတ္သလို ျပည္သူေတြအေနႏွင့္လည္း ကိုယ္က မည္သို႔ပင္ မွန္ကန္ေအာင္ လုပ္ေပးသည္ျဖစ္ေစ အမွန္ဟုယူဆၾကမည္ မဟုတ္ၾကပါ။
ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း အလံုးစံု ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္ ေျပာင္းလဲေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား ပိုမိုထိေရာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ အစိုးရက ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္သည္။
မေျပလည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းထားျခင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားသည္။
ယခု လူသတ္၊ လုယက္၊ ႏိုင္ငံေရး ဗန္းျပ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ႏႈတ္မွ မိမိတို႔အား ေထာင္ထဲသို႔ပို႔ရန္၊ ဖမ္းဆီးရန္ ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ထိုသို႔ေျပာၾကားမႈမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအဖို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္ကိုပင္ နာမည္ႀကီးေစရန္၊ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေစရန္လမ္းေၾကာင္းဟု ယူဆေနဟန္ ရွိသကဲ့သို႔၊ ထိုဖမ္းဆီးခဲ့ရသည့္ အခ်ဳပ္၊ ေထာင္သို႔သြားလွ်င္ပင္ ေပ်ာ္ပြဲစားေနရာသို႔ ေရာက္ရွိမည္ေလာဟူေသာ အခ်က္တို႔မွာ ေပၚလြင္လ်က္ရွိပါသည္။
15-Jan-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
စြမ္းရည္ျမင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေရးအတြက္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Institutions) မ်ားက စြမ္းရည္ျမင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ေပၚထြန္းလာရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ တာဝန္ယူရပါတယ္။
10-Jan-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
မည္သူကမွ် လက္ရွိအႏိုင္ႏိုင္စားေသာက္ေနရေသာ ဟင္းတစ္ပြဲကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်လိုေသာဆႏၵ ရွိၾကမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တာဝန္ရွိသူ၏ေျပာစကားသည္ သူတို႔တစ္ေတြ၏နားမွာ သကာပ်ားလိုမခ်ိဳဘဲ တမာမ်ားလို ခါးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
10-Jan-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အာဏာႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သမွ် ကိစၥတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မျဖစ္မေန ပတ္သက္ေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စကားကို အကုန္မေျပာရန္၊ ေျပာၿပီးပါကလည္း ေျပာသည့္အတိုင္း စံျပလုပ္ျပရန္၊ အမ်ားျပည္သူ၏ အေဝဖန္ခံႏိုင္ရန္ အထူး အေရးႀကီးလွေၾကာင္း