News

POST TAGGED AS

ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲ

ေတာင္အာဖရိက အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ ANC အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ၁၃ နာရီၾကာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ သမၼတဂ်က္ေကာ့ဇူးမားကို ႏိုင္ငံအႀကီး အကဲအျဖစ္မွ႐ုပ္သိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္ဟု ပါတီအႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။