News

POST TAGGED AS

ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးမႈ အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ရ စကားရပ္ႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ အမည္ေပးကိစၥ ညိွုႏိႈင္းမႈ အဆင္မေျပသျဖင့္ လက္ရိွ ညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳရန္ ဆိုင္းငံ့လိုက္သည္။
27-May-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး၏ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ႏွလုံး သုံးပါးစလုံး ေအးခ်မ္းသာယာေသာ၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ မိမိတုိ႔ တတ္ႏုိင္သည့္ေနရာမွ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတုိင္ကို ဆြတ္ခူးႏုိင္ၾကေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ေပသည္။
26-May-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့မႈက အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
25-May-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ဒုတိယေန႔တြင္ ညီလာခံ က်င္းပသည့္ MICC II သို႔ လာေရာက္ျခင္းမရိွဘဲ ယင္းအဖြဲ႔ တည္းခိုေနသည့္ HORIZONTAL ဟိုတယ္တြင္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ဘာကိုဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။ ဘာကစမည္နည္း။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးမွ အစျပဳလို႔ မျဖစ္ပါ။ ျပည္ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ) ကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ အဆိုပါ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးကို အစျပဳသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ‘ဘာၿပီး၊ ဘာလုပ္မည္’ ဆိုေသာ ‘Sequence’ က အေရးႀကီးသည္။
19-May-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲက ထြက္ကုန္၊ ထုတ္ကုန္ ဘာမွ်မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံက စိုက္ပ်ဳိးေျမ သယံဇာတ က်ယ္ေျပာႀကီးမားေသာ္လည္း သီးႏွံထုတ္ကုန္ေတြကိုပင္ လြယ္လင့္တကူ အဝင္ခံၿပီး ဝယ္ယူစားသုံးေနရသည္မွာ မျဖစ္သင့္။ အစိုးရမွာ သြင္းကုန္ကာကြယ္ေရး မူဝါဒေတြ ရွိသလား။ မရွိသလား မသိ။
တပ္မေတာ္က အျခားမည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္ကိုမွ လက္သင့္မခံႏိုင္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာဆိုထားရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္ဘက္အစု အေနႏွင့္ NCA မူေဘာင္က အခြင့္အာဏာ ေပးထားေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား အားလုံးကို ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႐ုန္းကန္ရေပလိမ့္မည္။
မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တစ္ပါတီတည္း ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးအတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပါတီေပါင္းစည္းညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔မွ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏုတ္ထြက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဝင္ ႏိုင္ဝင္းလွက ေျပာသည္။
12-May-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံဥပေဒမ်ား အသီးသီး ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝးက ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။
11-May-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ခ်မွတ္ထားသည့္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရး (NCA) မူ၀ါဒအတိုင္း ဆက္လက္ရပ္တည္သြားရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။