News

POST TAGGED AS

ႏိုင္ငံေရး

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အျခားေသာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ ပင္ကိုစြမ္းရည္မ်ား ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စိန္ေခၚမႈရွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယျဖင့္ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားရန္ႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အရည္အခ်င္းမ်ား ပိုမိုလိုအပ္ေနသည္။ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားသည္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈကဲ့သို႔ မ်ားစြာ အေရးႀကီးလွပါသည္။
ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတြင္ သမၼတမာဒူ႐ို အစိုးရက အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို လိုလားေၾကာင္း ျပသသည့္အေနႏွင့္ ေထာင္က်ေနေသာ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ အခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အတိုက္အခံအမတ္မ်ားကမူ အာဏာရွင္ မင္းဆိုးမင္းညစ္၏ စိတ္ရင္းမပါေသာ ဟန္လုပ္သ႐ုပ္ျပမႈျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ပစၥဳပၸန္ကာလ၏ စီးပြားေရး လံုၿခံဳမႈဆိုသည္မွာ စစ္ေရးလံုၿခံဳမႈ ကဲ့သို႔ပင္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးသည္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးတြင္ အေရးႀကီးသည္။ တတိယ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အျပည့္အဝ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးမေပးႏိုင္သျဖင့္ လံုၿခံဳမႈ နည္းပါးသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မဖန္တီးေပးႏိုင္ဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနေသးသည္။
ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ ႏွစ္သစ္ကူးကာလ၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ေအေအပီပီက တင္ျပထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၆ ဦးအပါအဝင္၊ အက်ဥ္းသားေပါင္း ရွစ္ေထာင့္ငါးရာနီးပါး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေထာင္အသီးသီးမွ လႊတ္ေပးလိုက္သည္။
စင္ကာပူတြင္ လာေရာက္လည္ပတ္ေနသူမ်ား၊ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားရန္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုအျဖစ္ စင္ကာပူကို အသံုးမျပဳၾကရန္ စင္ကာပူရဲတပ္ဖြဲ႔က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္ဟု CNA သတင္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
ေနစရာမရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကို တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မေလးရွားဝိုင္ေက်း႐ြာအုပ္စု အုႏၷဲပင္ေက်း႐ြာတြင္ ေျမဝယ္ကာ ေနရာခ်ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္ႀကီး (BG) ေသြး ကူညီေရးအဖြဲ႔ ဦးသက္ဦးက ေျပာသည္။
လက္ရွိ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတို႔၏ ေျပာစကား၊ ဆိုစကားႏွင့္ စီးပြားေရး ပညာရွင္တို႔၏ ေျပာစကားတို႔ကို မည္သူက မွန္ကန္သည္ဟူ၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတို႔သည္ မည္သည့္ေနရာမွ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းတို႔ကို အေျချပဳ၍၊ အေျခခံ၍ ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို အားမနာတမ္း ေဖာ္ထုတ္၍ ဆန္းစစ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ လအတန္ၾကာျမင့္ေအာင္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည့္ ဂ်ာမန္ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းမည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ာမန္လက္ဝဲယိမ္း ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ (SPD) ႏွင့္ အဓိပတိမာကယ္လ္၏ ကြန္ဆာေဗးတစ္ (CDU/CSU) တို႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စင္တာကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၆ ရပ္ကြက္၊ ခါေတာ္မီလမ္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါစင္တာမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ကိုရာဇာက ေျပာၾကားသည္။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အေပၚ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နားလည္မႈ မတူညီသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။