News

POST TAGGED AS

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ရခိုင္စည္ပင္ဝန္ႀကီးကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္အဆိုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

စစ္ေတြ၊ ဇန္နဝါရီလ ၂

ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး တာဝန္မွရပ္စဲေပးရန္ တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႕ (ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္) က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္အဆိုေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္းကို ေထာက္ခံမဲ ၃၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၈ မဲ ရရွိခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံမဲမ်ားသျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ယင္းလႊတ္ေတာ္ထံမွ သိရသည္။

မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္က “ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သမၼတဆီကိုတင္ျပမယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္မယ္"ဟု ေျပာသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလ်ယ္ ၄၆ ဦး ရွိသည့္အနက္ ယေန႕က်င္းပသည့္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ၄၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

ရခုိ္င္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးသည္ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္သျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာေနေသာေၾကာင့္ တာဝန္မွရပ္စဲေပးရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ 

ထိုသို႔ တိုင္ၾကားခ်က္အပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးပါဝင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌထံသို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္က တင္ျပခဲ့သည္။

ခိုင္မင္းညိဳFOLLOW US