News

POST TAGGED AS

ၿမိဳ႕ဝင္ဘီးခြန္ဂိတ္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ကြပ္ကဲမႈလက္ေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ဝင္ ဘီးခြန္ေကာက္ခံသည့္ ဂိတ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။