News

POST TAGGED AS

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

စစ္ပဲြသံေတြၾကားကပင္ ပင္လုံညီလာခံႀကီး ျပန္စၾကၿပီ။ ညီလာခံနီးလွ်င္ ေရွ႕တန္းတစ္ေနရာ၌ တိုက္ပြဲမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ ျဖစ္ပြားကာ ထိခိုက္က်ဆုံးမႈမ်ား ျမင္ေတြ႔ရတတ္သည့္ အစဥ္အလာကလည္း မပ်က္မယြင္း တည္ေနျပန္သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင္လုံကို ႀကဳိဆိုေသာအားျဖင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ လူပုဂၢဳိလ္ ၂၆၀ နီးပါးမွာ လြတ္ေျမာက္သြားၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
NLD အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပထမ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ဦးစားေပး မွားယြင္းမႈပင္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ “Business for Peace”(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္) United Nations Global Compact Network Myanmar ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းတို႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ႐ွမ္းျပည္ညီၫြတ္ေရးေကာ္မတီ CSSU ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံ၌ ႐ွမ္းျပည္နယ္ အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလုံးတြင္ လတ္တေလာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေၾကာင္း အပါအဝင္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကို သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားထံမွ သိရသည္။
တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ NLD အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) အၾကား ထိလြယ္ရွလြယ္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ (စစ္တပ္က ခြဲထြက္ေရးဝါဒီ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားကို တိုင္းျပည္၏ အႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ ရန္သူအျဖစ္ ႐ႈျမင္သေဘာထားၿပီး ယင္းအုပ္စုမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းမႈကို စစ္တပ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္အျဖစ္ ခံယူထားသည္) တစ္နည္းဆိုပါက အကယ္၍ စစ္တပ္က NLD အစိုးရကို တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျမန္မာပိုင္နက္ကို အေပးအယူ လုပ္ေနသည္ဟု ႐ႈျမင္မည္ဆိုပါက ၎အေနႏွင့္ (တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္) ရရွိမည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္လာဖြယ္ ရွိသည္။
ထာဝရ ခိုင္မာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို စြန္႔လႊတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
NLD အစိုးရသစ္မွာမူ တ႐ုတ္ ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထားကို ဆက္လက္ ပံ့ပိုးသြားကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း စီးပြားေရး အာဂ်င္ဒါ ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို လက္လႊတ္ ဆံုး႐ံႈးခံမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းကာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အပါအဝင္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေရးဦးစားေပးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ ေဘဂ်င္း၏ အကူအညီကိုရယူမည္ ေလာ အစရွိသည့္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေစေသာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အခ်က္ႀကီးႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ပက္ပင္းႀကံဳေတြ႔ရေလသည္။