News

POST TAGGED AS

ၾသစေၾတးလ်

ဩစေၾတးလ်လႊတ္ေတာ္တြင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈကိစၥ ဂယက္ထေနခ်ိန္တြင္ မီရင္းန္ဖာ႐ူကီသည္ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးအမတ္ မြတ္ဆလင္အျဖစ္ ဆီနိတ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္လာခဲ့သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ PanAust ျမန္မာကုမၸဏီက ျပည္တြင္း၌ ေ႐ႊႏွင့္ေၾကးနီ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရထံမွ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္အသစ္ ရရွိလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။
ဩစေၾတးလ်မွာ မတ္ေစာက္တဲ့ ေခ်ာက္ထဲျပဳတ္က်ၿပီး ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲ ၆ ရက္ၾကာ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားသူ ကိုရီးယားသူတစ္ဦးကို ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားက ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အသက္ေဘးက ကင္းေဝးခဲ့ပါတယ္။
ဩစႀတီးယား လက္ယာယိမ္းၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရသည္ ဂ်ာမန္စကား မေျပာေသာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ျဖတ္ေတာက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်ျပလိုက္ရာဥေရာပသမဂၢထံမွ ဥပေဒပိုင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားထြက္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက မဲဆြယ္စဥ္ ေျပာၾကားသြားသည့္ စကားတစ္ခြန္းမွာ သူတို႔ပါတီသာ အာဏာရခဲ့လွ်င္ မူလတန္းကစတင္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာကုတ္ (Code) ေရးသားႏိုင္ေအာင္ ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးမည္ဟု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြလည္း ကမၻာ့ပညာေရးစနစ္ကို ေကာင္းစြာ ႐ႈျမင္သံုးသပ္တတ္သူမ်ားျဖစ္လာၿပီဟု ဆိုရမည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ထုတ္လႊတ္မႈ၏ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ယခင္မွန္းဆထားသည္ထက္ သံုးဆပိုမ်ားသည္ဟု အစီရင္ခံစာအသစ္ ထြက္ေပၚလာေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဩစေၾတးလ်တြင္ ျမင္းစီးေကာင္းဘြိဳင္မ်ားႏွင့္ လယ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕တြင္ စုေဝးခ်ီတက္ကာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ကို အစားထိုးေရးကို ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီတြင္ သံုးရက္ၾကာ စည္းေဝးခဲ့ၾကေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လံုၿခံဳေရးမွသည္ ကုန္သြယ္ေရးအထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္ဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အာဆီယံ-ဩစေၾတးလ် ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ က်န္းမာေရးမေကာင္း၍ ယေန႔(အဂၤါေန႔)တြင္က်င္းပမည့္ လူထုေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း Daily Mail က ေဖာ္ျပထားသည္။
“ဒီလိုေစ့စပ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳး ဆက္ရွိေနတဲ့အတြက္ ဩစေၾတးလ် စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးေတြအေနနဲ႔ ရခိုင္အေရး ပူပန္မႈေတြကို ျမန္မာဘက္က စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးေတြကို တိုက္႐ိုက္ေျပာဆိုလို႔ ရသြားေစပါတယ္”