News

POST TAGGED AS

ျမန္မာ့အနာဂတ္

ဒါေပမဲ့ အခြင့္အေရးဆုိတာ ႏွစ္ခါရဖုိ႔ မလြယ္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးနဲ႔ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ဳိး ေနာက္တစ္ခါ ရဖုိ႔ မလြယ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုအခြင့္အခါေကာင္း ရထားတဲ့အခ်ိန္မွာမွ ႏွစ္ ၅ဝ ၾကာ အမွားအယြင္းကို ျပန္မျပင္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ျပင္ခြင့္ မရတဲ့ အေျခအေနဆုိး တစ္ရပ္ဆီ ဦးတည္သြားႏုိင္ပါတယ္။