News

POST TAGGED AS

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သားသမီးမ်ား ရွိသင့္၊ ရွိအပ္သည့္ စိတ္ဓာတ္ (Daily, Vol-5/No-84)
အာဇာနည္ေန႔ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပံုႏွိပ္ မီဒီယာ အသီးသီးတြင္သာမက လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ပါ သတင္းမ်ား သာမက ဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါးမ်ိဳးစံု အာဇာနည္ေန႔ မတိုင္မီ ရက္ပိုင္းကတည္းက ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို အထူးအေထြ ေျပာစရာ လိုေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ထင္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ ႏွစ္မတိုင္မီ ကာလမ်ားကဆိုလွ်င္ စာေပစိစစ္ေရးဌာနရွိ အထပ္ထပ္ စိစစ္သည့္ စားပြဲမ်ားေပၚတြင္ မင္နီထိကာ ေဖာ္ျပခြင့္မရေသာ အာဇာနည္ေန႔ဆိုင္ရာ သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးမ်ား မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ရွိခဲ့သည္မဟုတ္ပါေလာ။ ယေန႔၊ အာဇာနည္ေန႔ ႐ံုးပိတ္ရက္တြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အနီးရွိ အာဇာနည္ကုန္းႏွင့္ နတ္ေမာက္လမ္းရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ အပါအဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနရာမွန္သမွ်၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဂါရဝျပဳလိုသူမ်ားႏွင့္ စည္ကားေနမည္ျဖစ္သလို ယေန႔ထြက္သမွ် သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သမွ် အေၾကာင္းအရာမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနမည္သာ ပင္ျဖစ္ေပသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ပဲျပဳတ္၊ နံျပားႏွင့္ ပိုက္ဆံ မရွိေသာေၾကာင့္ အထူးတန္း ႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္ပင္ ပိုက္ဆံမရွိ၍ မဝယ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ကအစ အမွတ္ရစရာ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိပါလိမ့္မည္။ ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာတတ္၊ လြဲမွားမႈမ်ား ေတြ႔လွ်င္ တည့္တိုး ေအာ္ေငါက္ ဆဲဆိုတတ္သည့္ အက်င့္သည္ပင္ အမွတ္ရစရာမ်ား ျဖစ္ေနပါလိမ့္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ သက္ဝင္လႈပ္ရွား အေရးပါလ်က္ ရွိသူမ်ားကိုျပပါဟုဆိုလွ်င္ သူကိုယ္တိုင္ အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္(သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)တို႔ကိုသာ ထိပ္ဆံုးမွ ျပသၾကရမည္သာပင္ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္းေရးတို႔အတြက္ အဓိက အခရာက်သူမ်ားဟုလည္း ဆို၍ရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သမီးဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏သားမ်ားဟု ဆိုရေပမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သမီးရင္းခ်ာျဖစ္သလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဦးစီးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျပဳလုပ္ရပ္မ်ိဳးကိုလည္း အေမြဆက္ခံ လုပ္ကိုင္ေနသူလည္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္မွ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျပဳကိစၥေရာ၊ ကာကြယ္ေရးကိစၥမ်ားကိုပါ ဆက္လက္အေမြခံ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနသူ၊ တစ္မ်ိဳး ဆိုပါက ကိုယ္က်ိဳးထက္ ႏိုင္ငံအက်ိဳးကို ေရွး႐ႈသူမည္သူမဆို ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သားသမီးမ်ားဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမွန္သမွ်ကိုၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအေပၚ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ သစၥာရွိမႈက ထိပ္ဆံုးမွာရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ထိုေခတ္က သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား မရွာသလို သားသမီးႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး ေကာင္းစားေရးကိုလည္း မလုပ္ခဲ့ေပ။ ႏိုင္ငံပိုင္ ျပည္သူပိုင္ ဘ႑ာကို မ်က္ေစာင္း မထိုးခဲ့သလို တိုင္းရင္းသား မိဘျပည္သူအေပၚ ေမာက္မာစြာ ဆက္ဆံမႈ မျပဳခဲ့ေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သားသမီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံလို သူမ်ားလည္း ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမိဘ ျပည္သူအေပၚ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ သစၥာေစာင့္သိမႈကို ခါးဝတ္ပုဆိုးကဲ့သို႔ ၿမဲၿမံထားရမည္ျဖစ္သလို အဂတိတရားမ်ားကို အလွ်င္း ေရွာင္ရေပမည္။ မိမိေခြၽးႏွဲစာ စစ္မွန္သည္ဆိုပါက ပီဇာႏွင့္ ဆူရွီကိုပင္ စိတ္ႀကိဳက္ စားအပ္ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔အခြန္ဘ႑ာဆိုပါက ပဲျပဳတ္၊ နံျပားကိုပင္ စိတ္ကူးထဲ၌ မထည့္ စေကာင္းဟု ဆိုရပါမည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ၾကာသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ေခတ္ကာလမ်ားလည္း ေျပာင္းသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သူ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သားသမီးအျဖစ္ ခံယူလိုသူတိုင္း အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ ႏွစ္လရာသီႏွင့္ ေခတ္စနစ္မ်ား မည္သို႔ပင္ ေျပာင္းေစကာမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သားသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအေပၚ ထားရွိအပ္ေသာ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ သစၥာေစာင့္သိမႈတို႔ အေရာင္မေျပာင္းသြားရန္သာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၈-၇-၂၀၁၇)FOLLOW US