News

POST TAGGED AS

ျမန္မာအစုိးရ

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ စြပ္စြဲခ်က္ ျမန္မာအစိုးရ ပယ္ခ်
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားေစရန္ လိင္အၾကမ္းဖက္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာကို အသံုးျပဳေနသည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္က ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအစည္းအေဝးတြင္ ျပင္းထန္စြာပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တံခါးဖြင့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္း တက္ေရာက္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဧၿပီလ ၁၈ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မူဆလင္မ်ားအား ၎တို႔ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေစရန္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟူေသာ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ ျပတ္သားစြာပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈက လက္ခံထားျခင္းမရွိဘဲ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ “မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း” သို႔မဟုတ္ “လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ျခင္း” စသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား သံုးစြဲမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း၊ အေထာက္အထား မခိုင္လံုေသာ တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရဆြေပးရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ယင္းသို႔ တာဝန္မဲ့ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိအေျခအေနကို ပိုမိုဆိုး႐ြားေစၿပီး၊ ေဒသတြင္းရွိ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားကို ပိုမိုေဝးကြာေစမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာ မြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

J-08FOLLOW US