News

POST TAGGED AS

ျပည္ထဲေရး

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အထိ ရာထူးေနရာေပးထားေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံမည့္ကိစၥအား ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ အႀကီးတန္းအရာရွိႀကီးအခ်ိဳ႕ကို အေမရိကန္အစိုးရက ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း အေမရိကန္မီဒီယာမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
ႏိုင္ငံသားေကာင္းတို႔ ဂုဏ္သိကၡာ မရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည့္သူ နည္းလာမည္။ ဤသို႔ျဖစ္လာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းျခင္းသည္သာ အစျပဳလာၿပီး ႏိုင္ငံသားေကာင္းတို႔ကို လူေပါ၊ လူေၾကာင္မ်ားအျဖစ္ အျမင္ခံလာရပါလိမ့္မည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ခံယူခ်က္မ်ား ေျပာင္းျပန္ဘက္ကို ဦးတည္သြားေစပါလိမ့္မည္။
ဂ်ာမနီအဓိပတိ မာကယ္လ္၏ သေဘာထားတင္းမာေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးသစ္က အစၥလာမ္သည္ “ဂ်ာမနီ၏ အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္”ဟု မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပေသာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ရာ မာကယ္လ္၏ စတုတၳသက္တမ္းစတင္စ ႏွစ္ရက္သာ ရွိေသးခ်ိန္တြင္ပင္ ႏိုင္ငံေရးမုန္တိုင္းတစ္ခုကို အစပ်ိဳးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္ဟု AFP သတင္းဌာနက သံုးသပ္ေဖာ္ျပသည္။
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔ထားသည့္ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခုသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏အေရးေပၚရန္ပံုေငြမွ က်ပ္ ၂၆၀၁၁ ဒသမ ၁၃၁ သန္း( ၂၆ ဘီလီယံေက်ာ္) သံုးစြဲထားျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္။
ပါတီမွတ္ပံုတင္ထားေသာ ရွစ္ေလးလံုးပါတီ တည္ေထာင္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္မ်ားကို ျပည္ထဲေရးကစစ္ေဆးၿပီးစီး၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ေပးပို႔လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဦးေဆာင္သူျဖစ္သူ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။
တရား႐ံုးတြင္ သက္ေသခံမ်ား အေၾကာင္းမဲ့ ပ်က္ကြက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ အေလးထားၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။
အုပ္စုဖြဲ႔၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေရးယူရန္ ပ်က္ကြက္သည္ဟုဆိုကာ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ တလုေတၳာ္နယ္ေျမ ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းမွဴးတို႔ကို အေရးယူေပးရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က စာတင္တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း တိုင္ၾကားထားသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
30-Mar-2017 tagged as ျပည္ထဲေရး
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက သက္ ျပည့္ပင္စင္ျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူရန္ ျပင္ဆင္ေနသူ ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္းကို ဌာနလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား မၿပီးျပတ္သျဖင့္ အဆိုပါရာထူးႏွင့္ပင္ ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။
"ပထမ ထြက္တဲ့စာက ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္က ဦးစီးဌာန ငါးခုကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ စီမံမႈေအာက္မွာ ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းရန္ဆိုၿပီး စာက ထြက္ၿပီးၿပီ။အခုစာက ဒုတိယျဖစ္တယ္၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးေအာက္မွာပဲ ဦးစီးဌာနေတြကို ျပန္ထားမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာကို သူတို႔ ေတြ ျပန္လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္"