News

POST TAGGED AS

ေျမြ

လင္းယုန္ႏွင့္ နဂါးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္လိုကစားမလဲ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ့မလား ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေျဖၿပီးစ အာဏာရအၿပီး ရက္ ၁၂၀ အၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္းႀကီးတစ္ခုက ေစာင့္ေမၽွာ္ေနသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ (ဝါ) လင္းယုန္ႏွင့္ နဂါးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္လိုကစားမလဲ ဟူေသာေမးခြန္း။ စင္စစ္ထိုေမးခြန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မတက္မီ ကတည္းက ရွိေနခဲ့သည့္ေမးခြန္း။ ထိုေမးခြန္း၏ ေက်ာခ်င္းကပ္ ေမးခြန္းက ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လင္းယုန္ႏွင့္ နဂါးကဘယ္လိုကစားမလဲ’။ 

စင္စစ္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာေရး ကြင္းျပင္ႀကီးထဲတြင္  သူ႔အက်ိဳးကိုယ့္အက်ိဳး ကစားၾကရာတြင္  ႏိုင္ငံငယ္မ်ားသည္ ေအာက္မွေနၿပီး ကစားရသည္က မ်ားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားသည္ ကစားပြဲစည္းမ်ဥ္း မ်ားကို မေရးႏိုင္၊ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားေရးထားေသာ ကစားပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ဝင္ကစားရသည္။ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွာ အဖက္ဖက္ကလည္း အင္အားေတာင့္တင္းၿပီးျဖစ္၊ ေႁခြရံ သင္းပင္းႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ေပါမ်ားရသည့္ အထဲ ယင္းတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ကစားပြဲ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေရးထားသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ား (ဝါ) ႏိုင္ငံငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အေတာ့္ကို လိမၼာပါးနပ္လြန္းမွ ခံသာသည္။ အခန္႔မသင့္လၽွင္ ကမၻာ့ေျမပုံေပၚမွပင္ ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္။ 

ျမန္မာတ႐ုတ္ အေမရိကန္ သမိုင္းအက်ဥ္း

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္က တ႐ုတ္ျဖဴမ်ား၊ တ႐ုတ္နီေခၚ ကြန္ျမဴနစ္တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔အၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဗ်ာမ်ားခဲ့ရၿပီး ျမန္မာ့ေျမ ေပၚတြင္ စစ္တလင္းမျဖစ္ေအာင္ မနည္း ႀကိဳးစားခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းတြင္  ႐ႈံးနိမ့္ေသာ အေမရိကန္က ေထာက္ခံသည့္  တ႐ုတ္ျဖဴမ်ား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာ သည့္အတြက္ ကုလသမဂၢသို႔ တကူးတက တိုင္ၾကားရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ အၿပီး  ဦးေနဝင္းတက္လာသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္  တံခါးပိတ္လိုက္သျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္း တ႐ုတ္ဆိုဗီယက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သုံးပြင့္ဆိုင္ အားၿပိဳင္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မရွိလွေပ။ တစ္ဖန္ ဦးေနဝင္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးသမား ျဖစ္သျဖင့္  အေမရိကန္ႏွင့္ ပလဲနံပသင့္ခဲ့သည္။ ထိုအားၿပိဳင္မႈတြင္ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊  လာအို၊ ထိုင္းစေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား ပတ္သက္ခဲ့ၾကသလို အထိနာခဲ့သည္ မ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာမွာမူ အထိအခိုက္ နည္းသည္။ သို႔ေသာ္ တံခါးပိတ္သျဖင့္ စီးပြားေရး အပါအဝင္ အေထြေထြက်ဆင္းသည္။ 

တပ္မေတာ္ အစိုးရတက္လာသည့္ အခါတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကလည္း အေရးယူပိတ္ဆို႔ထား၊ တ႐ုတ္ကလည္း စီးပြားေရးခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကံခ်ိန္၊ ဆိုဗီယက္ ဆန္႔က်င္ေရးတ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ယာယီ မဟာမိတ္ပ်က္ခ်ိန္တို႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ၿပီး တ႐ုတ္ ျမန္မာ နီးကပ္သြားသည္။ တ႐ုတ္ပါေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊  မႏၲေလးဘက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ တ႐ုတ္မ်ား ေျမအမ်ားအျပားဝယ္သျဖင့္ လည္းေကာင္း  တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထားမ်ား လူထုတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္။ 

လတ္တေလာအေျခအေန

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာကို အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ အခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ က်န္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဆိုင္းငံ့သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီ။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္တြင္း အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ျပန္လည္ထားရွိမည္ ျဖစ္သျဖင့္  ကဒ္မ်ားခ်န္ထားဆဲဟု ဆိုႏိုင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ ကိုလည္း ကတ္အျဖစ္ ကိုင္ထားႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕ စခန္းခ်ထားသျဖင့္  တ႐ုတ္ဩဇာ အတန္အသင့္ ရွိႏိုင္သည္။  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားသည္။ အေမရိကန္သည္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး Public Relations (PR) လည္း ကၽြမ္းက်င္သည္။ အစဥ္အဆက္ တည္ေဆာက္လာခဲ့ေသာ မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္မ်ားလည္း နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာမူ ယခင့္ယခင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ တြဲဆက္၍  စဥ္းစားခံရသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူႀကိဳက္မမ်ားေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တြဲဆက္၍ လည္းေကာင္း လူႀကိဳက္မ်ားျခင္း မရွိလွ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဗ်ဴဟာမ်ားသည္ မ်ားစြာ တိုးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း PR တြင္ ဘိုးေအျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္ ျပတ္က်န္ေနသည္။

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္၊ အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာမူ ျမန္မာ၏ လက္ရွိကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္ႏွင့္ အလွမ္းကြာသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းမွသာ ေရာက္လာေပမည္။ အေမရိကန္မွာ လက္ရွိကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ျခင္း၊  အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ျခင္း၊  ျမန္မာကို ကူညီေအာင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားကို တိုက္တြန္းျခင္းစေသာ အင္အားတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ 

တ႐ုတ္အေမရိကန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ၿပိဳင္လည္းၿပိဳင္ ေပါင္းလည္းေပါင္း ထူးထူးဆန္းဆန္း။ အႀကီးဆုံးစီးပြားဖက္မ်ား ျဖစ္ၿပီးတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံအျပန္ အလွန္အထင္ႀကီးသည္။ အိုဘားမားလက္ထက္ အာရွသို႔ အေမရိကန္ျပန္ဝင္ၿပီး ကတည္းက တ႐ုတ္ အေမရိကန္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ  ထင္ရွားလာသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္းတြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ကိစၥသည္  အျမင္သာဆုံးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္က အေမရိကန္သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကို တ႐ုတ္ႏွင့္ မတည့္ေအာင္ ေျမႇာက္ေပးေနသည္ဟု ထင္ပုံရသည္။ အေမရိကန္ကလည္း တ႐ုတ္သည္  ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကို အႏိုင္က်င့္သည္ဟု ထင္ပုံရသည္။ 

ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ မျပတ္ႏိုင္သလို အေမရိကန္ႏွင့္လည္း မကင္းႏိုင္။ ျမန္မာသည္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း။ ဘယ္အရင္လဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္သို႔ အရင္သြားမလား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ အရင္သြားမလား လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။ အိုဘားမားက သူအနားမယူခင္ လာေစခ်င္သည္။  တ႐ုတ္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာလည္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ဖိတ္ၾကားသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မစမီ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ လားရာခ်င္း၊ စမွတ္ခ်င္းကြာ ျခားသည္။ တ႐ုတ္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကိုသာ အဓိကထားသည္။ အေမရိကန္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကလြဲလၽွင္  က်န္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ဥပမာ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊  အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆက္ဆံသည္။ ျမစ္ဆုံကိစၥအၿပီးတြင္ တ႐ုတ္သည္  က်န္ Player မ်ားဘက္ကို အာ႐ုံစိုက္လာသည္၊ ေတြ႕ဆုံသည္၊ တ႐ုတ္သို႔ အလည္အပတ္ ဖိတ္သည္။ အေမရိကန္ကမူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္ႏွင့္  (ယခင္) အစိုးရကို ဆက္ဆံလာသည္။ 

အေမရိကန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္းႏွီးၿပီးျဖစ္ရာ တ႐ုတ္သို႔ အရင္ သြားႏိုင္သည္ဟု တြက္ဆမိသည္။ အိုဘားမားကို မွီခ်င္လၽွင္၊ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အျမန္လိုခ်င္လၽွင္မူ အေမရိကန္သို႔  အရင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အိုဘားမား မရွိေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ လက္ရွိသမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ ဆက္ရွိေနဦးမည္ ကိုလည္း သတိထားရမည္။ တ႐ုတ္သို႔သြားလၽွင္ ျမစ္ဆုံကိစၥ ေျပာရ ဆိုရမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာဘက္တြင္ အေျဖတစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ သြားမည္မဟုတ္ဟု ထင္ရသည္။ စာခ်ဳပ္မဖတ္ရေသးဟု ေျပာ၍လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ မရႏိုင္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာသည္ အျပန္အလွန္ လိုအပ္ေန သည့္အတြက္ ျမစ္ဆုံကိစၥေၾကာင့္ ျမန္မာ တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးပ်က္စရာ မရွိႏိုင္ဟု  ျမင္ပါသည္။ 

ဟီလာရီသည္ အိုဘားမား၏ ျမန္မာမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သူလည္း ျဖစ္၊  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္လည္း ပုဂၢိဳလ္ေရး ရင္းႏွီးသူျဖစ္သျဖင့္ သူတက္လာလၽွင္  အေမရိကန္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ပိုေကာင္းႏိုင္သည္၊ မူဝါဒလည္း ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းမည္မဟုတ္။ ထရမ့္ သမၼတျဖစ္လာလၽွင္မူ ေျပာင္းေကာင္းေျပာင္းႏိုင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ အေမရိကန္ဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ကိုင္တြယ္ပုံကို ျမည္းစမ္းလိုလၽွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဦးဆုံး တက္ေရာက္သည့္  အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အစည္းအေဝးကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိစၥ  ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆြးေႏြးၾကေသာ္လည္း  ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ေရာ အခ်င္းျဖစ္အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ပါ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေနႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ႔ထက္ အာဆီယံလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ကၽြမ္းက်င္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕သားမ်ား အႀကံေပးသည့္ အတိုင္း လိုက္နာခဲ့သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ရာ ေနာင္တြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ က်င့္ႀကံသြားမည္ဟု ျမင္ရသည္။ 

သုံးပြင့္ဆိုင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတည္း ဟူေသာ လက္ရွိမဟာအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံ၊ အိမ္နီးခ်င္း မဟာအင္အားႀကီး ေလာင္းလ်ာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ကစားကြက္ အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝင္ကစား သည္ျဖစ္ေစ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  ကိုယ္ပိုင္ကစားကြက္ အတြင္း ဝင္ကစား သည္ျဖစ္ေစ သူ႔ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးက ေလးစားၾကသျဖင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အားသာခ်က္ရၿပီး ျဖစ္သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္  ‘ဖြင့္ကစားမည္’ ဟုထင္သည္။

ေဇယ်သူFOLLOW US