News

POST TAGGED AS

ေသနတ္သမား

ကေနဒါႏိုင္ငံ လက္မီဂန္တစ္ ရထားတိမ္းေမွာက္မႈတြင္ ရထားလမ္းလုပ္သားမ်ား ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္


ေအာ္တဝါ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀

လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္က ကေနဒါႏိုင္ငံ လက္မီဂန္တစ္ ရထားတိမ္းေမွာက္မႈတြင္ တရားသူႀကီးအဖြဲ႔က ရထားလမ္းလုပ္သားသံုးဦးကို ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ ေပါ့ဆမႈျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးလိုက္သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၃ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္က ကြီဘက္ျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း လက္မီဂန္တစ္ၿမိဳ႕ေလးတြင္ ေရနံစိမ္းမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ ရထားတစ္စင္း လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ လူ ၄၇ ဦး ေသဆံုးကာ ၿမိဳ႕လယ္ရပ္ကြက္တစ္ခုလံုး ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။

အမႈစစ္ေဆးျခင္းကို ကြီဘက္အထက္ ခံု႐ံုးတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္က စတင္ခဲ့ၿပီး ရထားလမ္းအင္ဂ်င္နီယာ တြမ္ဟတ္ဒင္း၊ လမ္းထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ခံ ရစ္ခ်တ္လာဘရီႏွင့္ ရထားမန္ေနဂ်ာ ဂ်င္းဒီေမထရီတို႔ သံုးဦးကို လူ ၄၇ ဦး ေသဆံုးေစခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္ ေပါ့ဆမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ကေနဒါ၏ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒအရ ၎တို႔သံုးဦးစလံုး ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း က်ခံရႏိုင္ေျခရွိၿပီး သံုးဦးစလံုးက အျပစ္မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၂ ဦး ပါဝင္ေသာ ခံုအဖြဲ႔က ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္တြင္ အမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။

အခင္းစတင္ျဖစ္ပြားပံုမွာ မစၥတာတြမ္ဟတ္ဒင္းသည္ နန္းတီးစ္႐ြာတြင္ ညအိပ္ရန္ ရထားကိုရပ္နားထားစဥ္ ေခါင္းတြဲ၌ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ မီးသတ္သမားမ်ားက အင္ဂ်င္ကိုပိတ္ကာ မီးကို ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘရိတ္ေလပိုက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္မိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ တစ္နာရီခန္႔အၾကာတြင္ လက္မီဂန္တစ္ ၿမိဳ႕လယ္သို႔ ထြက္ခြာလာစဥ္ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲကာ လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္ခဲ့သည္။

မစၥတာဟတ္ဒင္းက ၎သည္ လက္ဆြဲဘရိတ္ ခုနစ္ခုကိုသာ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ရထားမထြက္မီ ဘရိတ္စနစ္တစ္ခုလံုးကို အျပည့္အဝစမ္းသပ္ျခင္း မျပဳခဲ့ေၾကာင္းဝန္ခံသည္။

၎က ေပါက္ကြဲသံၾကားသည့္အခ်ိန္တြင္ က်န္သည့္ ဆီတင္တြဲမ်ားကို ေခါင္းတြဲမွျဖဳတ္ခ်ရန္အတြက္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးကို အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။

ခံု႐ံုး၌ ေနာက္ဆံုးစီရင္ခ်က္ကို ဖတ္ၾကားခ်ိန္တြင္ ခံု႐ံုးအတြင္း၌ ရွိေနသူမ်ား က်ယ္ေလာင္စြာ အံ့အားသင့္သြားၾကသည္ဟု CBC က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တရားသူႀကီးအဖြဲ႔သည္ ရထားဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ နည္းပညာပိုင္း ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၊ အခင္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အသံဖိုင္မ်ား၊ ကုမၸဏီက ေလ့က်င့္မႈအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မေပးသည့္အျပင္ ေဘးကင္းေရးအစီအမံမ်ားကို အေလးမထားဟူေသာ ရထားဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မ်ားစြာယူ၍ နားေထာင္ကာ သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ခံုအဖြဲ႔က ရွစ္ရက္တိုင္တိုင္ အခ်ိန္ယူကာ အမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။ မစၥတာဟတ္ဒင္း အပါအဝင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္သံုးဦးစလံုးက ထုေခ်ေလွ်ာက္လဲရန္ အခြင့္အေရးကို အသံုးမျပဳခဲ့ၾကေပ။ ထိုအစား အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား၏ စြဲခ်က္မ်ားသည္ သက္ေသအလံုအေလာက္မရွိဟု ၎တို႔၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ေစာဒကတက္ခဲ့သည္။

MMA ရထားကုမၸဏီ၏ ေလ့က်င့္ေရးဘတ္ဂ်က္ မရွိျခင္း၊ ေဘးကင္းေရး အစီအမံမ်ား ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္းအပါအဝင္ အခင္းျဖစ္ပြားေစခဲ့ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ ေဘာင္ထဲမွ အရာမ်ားမဟုတ္ဟု စြပ္စြဲခံရသူသံုးဦးက ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ နန္းတီးစ္မွ လက္မီဂန္တီသို႔ ဆက္သြယ္ေသာ ရထားလမ္းသည္ ကေနဒါတြင္ ဒုတိယ မတ္ေစာက္မႈ အမ်ားဆံုးလမ္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ထားသည့္ ပို႔ေဆာင္မႈ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ဘုတ္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာကိုလည္း ရထားကုမၸဏီက သတိျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ 
 
F-04
FOLLOW US