News

POST TAGGED AS

ေမြးေန႔

23-Oct-2016 tagged as ေမြးေန႔ ဆင္
အသက္ (၆၃) ႏွစ္ ျပည့္သြားၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဆင္မႀကီးမုိမုိရဲ႕ ေမြးေန႔ပြဲကို ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွာ ဒီေန႔ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေနက် ျဖစ္တဲ့ ဆင္ႀကီးမုိမုိရဲ႕ ေမြးေန႔ပြဲနဲ႔အတူ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အစီအစဥ္ေတြကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။