News

POST TAGGED AS

ေမာင္းမကန္

ေမာင္းမကန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကန္႔ၾကာ
ထားဝယ္၊ ဇူလိုင္ ၁

ေမာင္းမကန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရန္အတြက္ တနသၤာရီအစိုးရအဖြဲ႔က တိုင္းလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ထားသည္မွာ ၅ လ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္းမကန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအား ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးထံမွသိရသည္။

ယင္းကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ တစ္စံုတစ္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိေသးေပ။

ေမာင္းမကန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမွာ နားလည္တတ္ကၽြမ္းေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ အျမင္မ်ား၊ စီးပြားေရးအျမင္ရွိသူမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ စသည္တို႔ကို စုေဆာင္းကြင္းဆင္းရန္လိုအပ္ၿပီး ၾကားထဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အျခားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကိစၥကို ေဆြးေႏြးရန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးၾကည္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

“လာတာနဲ႔ တန္းအတည္ျပဳလိုက္ရင္ ျပည္သူ႔အသံမပါဘဲ ျဖစ္သြားမယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ျပည္သူေတြ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီသိေလ ေကာင္းေလေပါ့ေလ။ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သူေတြရဲ႕ အသံ၊ အႀကံျပဳခ်က္ေတြပါေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုေသးတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီလိုယူဆတယ္”ဟု ဦးၾကည္စိုးက ေျပာဆိုသည္။

ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈမ်ား ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးၾကည္စိုးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ စီမံကိန္းအတြက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကြင္းဆင္း၍၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ကို ခန္႔မွန္းမေျပာဆိုႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္းမကန္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက ေျမျပင္ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္သည္အထိ ရွင္းလင္းၿပီးမွ စတင္သင့္ေၾကာင္း ေမာင္းမကန္ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းႏိုင္က ေျပာဆိုသည္။

“ဒီေျမကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမဆိုၿပီးလုပ္တယ္၊ အဲဒီေျမထဲပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားရွိတဲ့ လူေတြ ရွိတယ္၊ ဒီလူေတြအတြက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ ရွိရမယ္ေပါ့”ဟု ဦးသန္းႏိုင္က ဆိုသည္။

ေမာင္းမကန္ၿမိဳ႕ ျပစီမံကိန္းကို ေမာင္းမကန္ ကမ္းေျခတန္းတစ္ေလွ်ာက္မွ အထက္ဘက္ ေျမ ၃၅၄ ဒသမ ၆၄ ဧကတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ယင္းေျမမွာ ယခင္က တပ္သိမ္းေျမျဖစ္သည္။

ယင္းေျမမွာ တနသၤာရီဟိုတယ္အစပ္မွ ထားဝယ္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC) လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ေျမအစပ္ထိရွိသည္။

ယင္းေျမကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔မွစ၍ တိုင္းအစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

စီမံလုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္၊ ေဈးဆိုင္ခန္းမ်ား၊ အခမဲ့အမ်ားသံုး အပန္းေျဖေနရာမ်ား၊ ကားရပ္နားရန္ ေနရာမ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ား၊ အားကစားကြင္းမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးစခန္းႏွင့္ ကြပ္ကဲေရး႐ံုးခန္းမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ ေနရာမ်ားပါဝင္မည္ဟု တိုင္းအစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းဧရိယာအတြင္း လူေနအိမ္ ၂၅၆ လံုး၊ ဘန္ဂလို ၃၁ လံုး၊ ေဈးဆိုင္ခန္း ၁၄၂ ခန္း၊ ၿခံေျမကြက္ ၆၂ ကြက္အား စာရင္းေကာက္ယူေရး ေကာ္မတီမွ ေကာက္ယူမွတ္တမ္းျပဳထားသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေမာင္းမကန္ ကမ္းေျခ၌ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ပ်ံက်ဆိုင္မ်ား၊ ဘန္ဂလိုမ်ား၊ တည္းခိုခန္းမ်ား၊ ေကတီဗီမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္အခ်ိဳ႕ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

Dawei WatchFOLLOW US