News

POST TAGGED AS

ေမာင္းမကန္

13-Nov-2016 tagged as ေမာင္းမကန္
ထားဝယ္ေဒသတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ဟိုတယ္ဇုန္အား ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ ဧရိယာတစ္ဝိုက္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။