News

POST TAGGED AS

ေဘးအႏၲရာယ္

ဂ်ပန္သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၂၀၀ နီးပါးေရာက္၊ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားရွိဟု ခန္႔မွန္း


တိုက်ိဳ၊ ဇူလိုင္ ၁၂

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္ေဒသတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၆ ႏွစ္အတြင္း အဆိုး႐ြားဆံုးအေနအထားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာၿပီး ေရလႊမ္းမိုးမႈႀကီးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ ၂၀၀ နီးပါးခန္႔ရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈႏွင့္ ေသာက္သံုးေရျပတ္လပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားမည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြမွစတင္ကာ ျပင္းထန္စြာ႐ြာသြန္းခဲ့သည့္ မိုးေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေတာင္ကုန္းႏွင့္ ဆင္ေျခေလွ်ာေဒသတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ လူေနအိမ္ႏွင့္အျခားအေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးသြားခဲ့ရသလို လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ 

ဂ်ပန္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ေသဆံုးသူ ၂၀၀ နီးပါးခန္႔ရွိၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ တရားဝင္ေရတြက္ခ်က္မ်ားအရ ေသဆံုးသူဦးေရမွာ ၁၉၅ ဦးဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ လူေပါင္းဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္သည္။ 

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကယ္ဆယ္ေရးစင္တာမ်ား၌ ဂ်ပန္ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားမွာ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈႏွင့္ ေသာက္သံုးေရျပတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ယင္းစင္တာမ်ားတြင္ သယ္ရလြယ္ေသာ ပန္ကာအနည္းငယ္သာရွိေသာေၾကာင့္ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားမွာ အပူဒဏ္ကိုပိုမို ခံစားေနၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူစာ႐ြက္မ်ားကို ယပ္ေတာင္အျဖစ္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

ေသာက္သံုးေရကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ အပူလွ်ပ္ခံရမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ေရေကာင္းေရသန္႔ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမည္ကိုလည္း ၎တို႔က စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ 

“ေရမွာမရွိဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာသန္႔ရွင္းေရးမွလုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဘာမွလည္း ေလွ်ာ္ဖြပ္လို႔မရဘူး”ဟု ေရေဘးဒုကၡသည္ တစ္ဦးက NHK သို႔ ေျပာၾကားသည္။ 

ဂ်ပန္အစိုးရကမူ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္သင့္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ေရသယ္ေဆာင္သည့္ ထရပ္ကားမ်ားေစလႊတ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ေရရရွိမႈမွာအနည္းငယ္မွ်သာ သို႔မဟုတ္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာျဖစ္သည္။ 

႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ား၏ ထုတ္လႊင့္မႈတြင္ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ဝင္ေရာက္လာေသာ ေရလိႈင္းလံုးႀကီးမ်ားေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ေမ်ာပါသြားပံုမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ 

လက္ရွိအေနအထားတြင္ စစ္ဘက္၊ ရဲဘက္ႏွင့္ မီးသတ္ဌာနမွ အမႈထမ္း ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔က ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားေအာက္တြင္ ပိတ္မိေနႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာၿမိဳ႕ငယ္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေနအိမ္အမ်ားစုမွာ ႐ႊံ႕ဗြက္မ်ားေအာက္သို႔ နစ္ဝင္သြားျခင္းေၾကာင့္ ရွာေဖြမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။  

F-01FOLLOW US