News

POST TAGGED AS

ေဒါက္တာေအးေမာင္

အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑
ယခုရက္ပိုင္း က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအၾကား အသံမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚလာေနသည့္ ကိစၥတစ္ခုမွာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို  ဥပေဒအရ ေခ်မႈန္းေရးကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဩဂုတ္ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃) မွ ဦးခင္ေမာင္လတ္က “ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေက်း႐ြာမ်ား ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးတယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္အဆို”ကို တင္သြင္းခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ ဩဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၀ ကလည္း ပူးတြဲ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ၎တို႔ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္၏ အဓိက လိုရင္းမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသား မရွိေၾကာင္း ကမၻာသိ ထုတ္ျပန္ေပးေရး၊ ထိေရာက္လံုေလာက္ေသာ ေဒသလံုၿခံဳေရးစနစ္ အျမန္ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး၊ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေရးတို႔ပင္ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ ယခုရက္ပိုင္း ၾကားေနရသည့္ သတင္းတစ္ခုကလည္း ရွိေနေသးသည္။ ၎မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ကိုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ ေနာက္ဆံုး အႀကံျပဳခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ယခုလာမည့္ ဩဂုတ္လ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ထံ တင္သြင္းေပးပို႔ေတာ့မည္ ဆိုသည့္သတင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔၏ ကနဦး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား

ထိုအၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုအေျခအေနမ်ားမတိုင္မီ အစိုးရဘက္မွ ကနဦး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ဩဂုတ္လ ၈ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးတြင္ အစည္းအေဝးတစ္ခု စတင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ထိုေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္လည္း ANP ပါတီဝင္မ်ားကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး ရခိုင္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ပိုမိုပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း၊ ဩဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၁၁ အုပ္စုတို႔အား ပုဒ္မ ၁၄၄ ႏွစ္လတိုးျမႇင့္ထားကာ တပ္မေတာ္မွ အင္အားမ်ားလည္း တိုးခ်ဲ႕ၿပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနက ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ရသည္။

ေဒသခံျပည္သူလူထုတို႔၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား

ေဒသခံလူထုအေနႏွင့္မူ ဩဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ လူ ၃၀ဝ၀ ေက်ာ္၊ ရေသ့ေတာင္တြင္ လူ ၁၀ဝ၀ ခန္႔ႏွင့္ စစ္ေတြတြင္ လူ ၅၀ဝ၀ ႏွင့္ တစ္ေသာင္းၾကားခန္႔အျပင္ အျခား ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ က်န္ၿမိဳ႕မ်ား အသီးသီးတြင္လည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္းႏွင့္ ထိုရက္တြင္ပင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေလးဦးတို႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းမ်ား စသည့္သတင္းမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရမည္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ အစိုးရအေပၚ ေထာက္ျပေဆြးေႏြး တင္ျပခ်က္မ်ား

တစ္ဖန္ ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးတို႔က ေထာက္ျပၾကရာတြင္ “ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ကမၻာ့အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ား၏ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေနအထား ေတြ႔ရွိေနရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၲရာယ္ဆိုးမ်ား အခ်ိန္မေ႐ြး က်ေရာက္လာႏိုင္သည့္အတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေက်း႐ြာေတြက လူနည္းစုေဒသခံ ျပည္သူေတြကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကို မေပးႏိုင္ပါက ႐ြာလံုးကၽြတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း”ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ပက ေျခထိုးမႈမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

ထို႔အျပင္ ျပည္ပမွ ေသြးထိုးေျမႇာက္ပင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ “လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔သည္ ဘဂၤါလီဟုလည္းမေျပာ၊ မူဂ်ာဟစ္ဟုလည္းမဆိုဘဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု အမည္သစ္ထြင္ကာ ဓနအင္အားႂကြယ္ဝသည့္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ ေငြေၾကးလက္နက္ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးကာ ေနာက္ကြယ္မွေနၿပီး ေသြးထိုးေျမႇာက္ပင့္ေနၾကေၾကာင္း၊ မီဒီယာေလာကတြင္လည္း ဓနအင္အားႂကြယ္ဝသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္းမ်ားသည္ မေကာင္းဘဲျဖစ္ေနရေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ား လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနမႈမ်ားသည္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပ ေရာက္ေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ၎တို႔ႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ လံႈ႔ေဆာ္စည္း႐ံုးျခင္း၊ ဝါဒျဖန္႔ျခင္း၊ OIC ႏိုင္ငံမ်ားသည္ UN အဖြဲ႔ကို ခုတံုးလုပ္ကာ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း UN အဖြဲ႔မ်ား၊ NGO, INGO အဖြဲ႔မ်ားမွလည္း အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေနသလိုလိုႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ေသြးထိုးေျမႇာက္ပင့္ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပိုမိုလႈပ္ရွားလာသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိုဗန္းျပၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ပုန္ကန္ေနျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ တာဝန္ရွိအစိုးရ အဆင့္ဆင့္အေနႏွင့္ အျမစ္ ျပတ္ ေခ်မႈန္းသြားရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ နယ္ေျမ လံုၿခံဳေရးအင္အား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ တိုင္းရင္းသား ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေပးၿပီး လက္နက္တပ္ဆင္ေပးရန္၊ UN, NGO, INGO အဖြဲ႔မ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္၊ ဘဂၤါလီမ်ားအား ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ စိစစ္ေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ တစ္ဦးအား UNHCR ႐ံုးတြင္ ခိုလံႈရာမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေထာင္ ၁၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ လႊတ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ အင္အားျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေစတနာ၊ ေမတၲာ မပြားမိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာေဒသ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္လာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တြန္းလွန္ေခ်မႈန္း သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

အစိုးရသစ္ကာလ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ေနာက္ခံေဆာင္႐ြက္ခ်က္သမိုင္း

၂၀၁၆ ဧၿပီလ အစိုးရသစ္ စတက္တက္လာခ်င္း အဓိက အေလးထား ကိုင္တြယ္ခဲ့သည့္ ျပႆနာမွာလည္း ယခုကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး သမာသမတ္က်က် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ကမၻာသိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ကို္ ဦးေဆာင္ေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေျခာက္ဦးႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ကို ဩဂုတ္လတြင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ျဖစ္လာမည့္အေရးကို ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ ေမွ်ာ္ေတြးကာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းမႈ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ရည္ညြန္းခ်က္ (Terms of Reference) အရ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အားလံုး၏ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္ပါးရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြတင္ျပရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လက္ခံ က်င့္သံုးေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ပဋိပကၡ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစသည့္ နယ္ပယ္ ငါးရပ္ဆိုင္ရာအေပၚလည္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ထံ တင္သြင္းမည့္ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေျခာက္လအၾကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လက တင္သြင္းသည့္ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ၿပီးကာလအစ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား

သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ၿပီး တစ္လေက်ာ္တာကာလ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ရဲဌာနခ်ဳပ္စခန္း သံုးခုကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း အၾကမ္းဖက္ စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ တိုက္ခိုက္လာမႈကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ မူလက ၆ ေနရာကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ဝင္ေရာက္ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ဇယားထက္ ေစာစီးစြာ တိုက္ခိုက္မႈအရ သံုးေနရာကိုသာ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိလာရသည္ဟု ဆိုသည္။ တိုက္ရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္လည္း “ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး တိုက္ယူေရး”၊ အယ္လ္ေကဒါ ေမွးမွိန္သြားၿပီး ISIS အဖြဲ႔အစည္းသစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေပါင္းကူး ေျခကုပ္ယူၿပီး လြတ္ေျမာက္ေရး (ႏိုင္ငံသစ္ ထူေထာင္ေရး)အထိ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေရးတို႔အျပင္ “လူေမွာင္ခို၊ မူးယစ္ေမွာင္ခိုမ်ားရဲ႕ ေသြးထိုးမႈမ်ား”ပါ ပါဝင္လာေၾကာင္း ႏိုင္ငံ့ေရးရာ ေလ့လာသူတစ္ဦးက ဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံရသူ ဦးေရႏွင့္ ၎တို႔၏ရည္႐ြယ္ခ်က္

အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား သတ္ျဖတ္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ဩဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ထိ ေသဆံုးသူ ၅၉ ဦးႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသူ ၃၃ ဦး ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ထိုသတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဆယ္အိမ္မွဴး ရာအိမ္မွဴးႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ား အပါအဝင္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ အမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ခုနစ္ဦးကိုပါ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဒသအတြင္း ေအာက္ေျခအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ တစ္ခုလံုး အစိုးရ၏ အာဏာေအာက္တြင္ မရွိေတာ့ဘဲ အစြန္းေရာက္သမားမ်ား လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးမႈေအာက္ကို ပိုမို က်ေရာက္လာေနၿပီး အစိုးရ၏တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ သတ္ျဖတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိုပါ သိရွိလာရသည္။ 

ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑

အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားအၾကားတြင္ ဖြဲ႔စည္းမႈ တစ္ႏွစ္ကာလ ျပည့္ခဲ့ၿပီး အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားအၾကားတြင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို မည္သို႔တင္သြင္းၾကမည္နည္း ဆိုသည့္အခ်က္ကလည္း ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သတင္းဌာနမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရဆိုလွ်င္ လာမည့္ ဩဂုတ္ ၂၄ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္တြင္ ညေန ၄ နာရီမွ ၆ နာရီထိ အစီရင္ခံစာပါမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ားထံ ရွင္းလင္း တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိတ္စာ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ အစီရင္ခံစာကို အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ကို မတင္သြင္းခင္တြင္ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူခဲ့သည္ ဟူေသာသတင္းမ်ားလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ အၿပီးသတ္ ခ်ဳပ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္တားဆီးၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေခ်မႈန္းၾကေရး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔က ေတာင္းဆိုေနသည့္နည္းတူ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ကလည္း အခ်ိန္ကိုက္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ျဖစ္ရာ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑ အေနႏွင့္လည္း ကမၻာသိတင္ျပမည့္ ၎၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔အား အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးႏွင့္ ေရေသာက္ျမစ္ကိုပါ ျဖတ္ခ်ႏိုင္မည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္လာေရးသည္ အဓိက က်လ်က္ရွိေနပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေအာင္ေဇယ်FOLLOW US