News

POST TAGGED AS

ေဆးတကၠသုိလ္

ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလို႔ ေဆးေက်ာင္း တက္တာလား
ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္လို႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့တဲ့ ေဆးတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ထက္ပိုင္ဦးက စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ဆိုတယ္။ အလုပ္သင္ ဆရာဝန္ဘဝ စိတ္ေက်နပ္မႈ အေျခအေနနဲ႔ အလုပ္သင္ကာလ ၿပီးဆံုးခ်ိန္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အေျခအေနေတြ သိရွိဖို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ေကာက္ယူခဲ့တဲ့စစ္တမ္းအရ ေျဖၾကားခဲ့တယ္ဆိုတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ေအာင္ျမင္ၿပီး မႏၲေလး အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးနဲ႔ ခုတင္ ၃၀ဝ သင္ၾကားေရးေဆး႐ံုမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အလုပ္သင္ ဆရာဝန္ ၃၄၅ ဦးအနက္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ၂၂၀ ဦး ေျဖဆိုခဲ့ၾကတယ္။

ဆရာဝန္ျဖစ္ဖို႔၊ ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ဖို႔ဆိုတာ ဆယ္တန္း သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမွာ အားလံုး အိပ္မက္ျမင္မက္ခဲ့ၾကတဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ပါ။ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခု၊ ေျခာက္ခုအတြင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အထိ နံပါတ္တစ္ ေရြးခ်ယ္မႈကေန တစ္ျပားသားမွ မေလ်ာ့ခဲ့တဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဆးတကၠသိုလ္ ေျခာက္ခုရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ႏွစ္ခု၊ တပ္မေတာ္ တကၠသိုလ္ (တပ္ေဆး) ၁ ခု၊ ေပါင္း ၃ ခု ၊ မႏၲေလး၊ မေကြးနဲ႔ ေတာင္ႀကီးမွာ တစ္ခုစီ စုစုေပါင္း ေျခာက္ခုကေန ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသား ၁၂၀ဝ နဲ႔အထက္ ေခၚယူခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီထိ အေရအတြက္ ၅၅၀ ထိသာ ေခၚယူခဲ့ၿပီး ဆရာဝန္တိုင္း အစိုးရအမႈထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ ေမြးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ က်ား၊ မ မခြဲဘဲ တန္းတူ ဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ထိ က်ား၊ မ မခြဲျခားခဲ့ပါ။ ၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္ကစတင္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထိ အမ်ိဳးသား ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ိဳးသမီး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခြဲတမ္းနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ ၄၀ဝ၀-၆၀ဝ၀ ေခၚယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ယခုႏွစ္အထိ က်ား၊ မ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ဝင္ခြင့္ျပဳကာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မွာ ဦးေရ ၁၆၀ဝ ေခၚခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ဦးေရ ၁၃၀ဝ ပဲ ေခၚယူေတာ့မယ္ ဆိုတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္က အမ်ိဳးသမီး ၅၀၆ မွတ္၊ အမ်ိဳးသား ၄၈၈ မွတ္ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာလည္း ဦးေရ ေလ်ာ့ေပမယ့္ ယင္းအမွတ္အတိုင္း ရွိလိမ့္မယ္ သံုးသပ္ၾကတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္ကစလို႔ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမယ္လို႔ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ရန္ကုန္က ဆိုပါတယ္။ တပ္ေဆးကေတာ့ ယခင္ကတည္းက ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖရတာပါ။ ယခုႏွစ္မွာလည္း တပ္ေဆးက ဦးေရ ၆၀ ေလာက္ ေခၚဆိုမယ္ဆိုတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရင္ ဆယ္တန္းမွာ ေျခာက္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးနဲ႔ ေအာင္၊ ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ခြင့္ရ၊ မိသားစုထဲမွာ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ပါရင္ပဲ ဂုဏ္ရွိေနၿပီ ယူဆခဲ့ၾကတယ္။ ေဆးတကၠသိုလ္ ဝင္ခ်င္လြန္းလို႔ ျပင္ပက်ဴရွင္ေတြ၊ ဂိုက္ (Guide) ေတြ ငွားၿပီး ေျခာက္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရသူ၊ အမွတ္ ၅၀ဝ ေက်ာ္သူေတြသာ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္တဲ့ ေဆးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ အေရအတြက္ ၁၆၀ဝ မွ ၁၃၀ဝ ေလွ်ာ့ၿပီး ေခၚတာ ရင္ခုန္ေနရၿပီ။  

ေဆးတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) ရဲ႕ စစ္တမ္း ပထမေမးခြန္း ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမွာ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္လို႔ ေျဖဆိုမႈ ၉၁ ႀကိမ္၊ ဆရာဝန္ျဖစ္လိုလို႔ ေျဖဆိုမႈ ၇၈ ႀကိမ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ တိုက္တြန္းလို႔ေျဖဆိုမႈ ၅၆ ႀကိမ္နဲ႔ အျခားအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္လို႔ ေျဖဆိုမႈ ၁၃ ႀကိမ္ရွိတယ္။ စစ္တမ္းကို ေျဖဆိုခဲ့သူေတြဟာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္လို႔ ယင္းအခ်ိန္က ေရြးခ်ယ္စရာ တကၠသိုလ္နည္းပါး (စက္မႈတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ မေပၚေသးပါ) ျခင္းအျပင္ မိဘေတြ တိုက္တြန္းလို႔ ေဆးေက်ာင္းတက္ရတာမ်ားလို႔ ယခုလို ေျဖဆိုျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ထက္ပိုင္ဦးက သူ႔ရဲ႕ယူဆခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ 

ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ မဂၤလာဒံု မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ဦးေအာင္ႏိုင္ဝင္း ေမးျမန္းတဲ့ “ေဆးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ရာမွာ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ဝင္ခြင့္ရမွတ္ဟာ ေက်ာင္းသားေတြထက္ ျမင့္မားေနလို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္အေပၚ ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ” ေမးခြန္းအေပၚ ပညာေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက “ေနာင္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး က်ား၊ မ အခ်ိဳး ကန္႔သတ္ထားျခင္းကို ျပန္လည္ စဥ္းစားမယ္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျဖၾကားကာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသေတြအတြက္ လုပ္တာဆိုတယ္။ ေဆးတကၠသိုလ္မွာ ဦးေရ တန္းတူသတ္မွတ္သလိုမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္မွာ က်ား၊ မ တန္းတူ ၅၀း၅၀ သတ္မွတ္လိုက္ရင္ တက္ေရာက္ဆဲ လႊတ္ေတာ္ထဲက အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဝက္ေလာက္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ေမးျမန္းေပးရကာ အိုးမကြာ အိမ္မကြာ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိလွတဲ့ေနရာ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာပဲ ထမ္းေဆာင္ရလို႔ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရထက္ဝက္ျဖစ္သင့္တယ္ဆိုရင္ ေနာင္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ က်ား၊ မ ဦးေရ တန္းတူတင္သြင္းၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ္လို႔ ဥပေဒထုတ္ျပန္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဆိုလိုတာက သူ႔ေနရာနဲ႔သူ လုပ္ငန္း အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစဖို႔ ဦးေရ ကန္႔သတ္ထားရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေဆးတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) ရဲ႕ စစ္တမ္းမွာ ေခတ္စနစ္ေၾကာင့္ မိမိ ဘာဝါသနာပါမွန္း မသိခဲ့ဘဲ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မယ္ထင္တဲ့ ေဆးတကၠသိုလ္သာ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္စရာ ေနာက္တစ္ခုက ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္သာ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတယ္။ ေဆးေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သင္ဆရာဝန္တစ္ဦးက ၁၆ ႏွစ္ အသက္အရြယ္မွာ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့အရြယ္ မဟုတ္ေသးလို႔ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း ရရွိထားရင္ အျခားတကၠသိုလ္ ေရြးခ်ယ္မိပါက စြန္႔စားရာ ေရာက္လြန္းေနၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္ကိုသာ လက္မလႊတ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့ပါေၾကာင္း သူ႔ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

ေဆးတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) ဒု-ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒၚေအးေအးခ်စ္က “ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိဘူးဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီအရြယ္ေတြက ဆႏၵကို ဦးစားေပးတတ္တဲ့ အရြယ္ဆိုေတာ့ ဒီလိုပဲ ေတြးတတ္ၾကတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သလို မိမိေဆးတကၠသိုလ္ စတက္ေနစဥ္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ကလည္း ယခုလို အေတြးမ်ိဳး မေပၚဖူးေပမယ့္ ေဆးတကၠသိုလ္ကို ဝါသနာပါလို႔ တက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ရင္း၊ ေလ့က်င့္ရင္းနဲ႔သာ မိမိလုပ္ရပ္ကို၊ မိမိအလုပ္ေပၚကို ေက်းဇူးတင္လာေၾကာင္း” ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန နဝမအႀကိမ္ ေဆးပညာသင္ၾကားေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ေဆးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ဦးေရကို အခ်ိဳးတူ ၅၀း၅၀ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၁၄/၂၀၁၀) ကို အတည္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္သူဦးေရကို ႏွစ္စဥ္ ၁၅၀ဝ နဲ႔ ေျခာက္ႏွစ္ခြဲ သင္တန္းအျဖစ္ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဦးေရ ၁၃၀ဝ သတ္မွတ္ထားၿပီး နယ္ေဆးတကၠသိုလ္ေတြမွာ ဝင္ခြင့္အမွတ္ ေလ်ာ့ႏိုင္ပါတယ္။ 

တခ်ိဳ႕ မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားေတြက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးထားရွိၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ရေရး အပတ္တကုပ္ ဆည္းပူးေလ့လာ က်က္မွတ္ခဲ့ၾကရာ ဒီႏွစ္ ေဆးတကၠသိုလ္ ေလွ်ာ့ခ်ေခၚယူမႈေၾကာင့္ လိုအင္ဆႏၵ ျပည့္ဝႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ယေန႔ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑၊ စီးပြားေရးက႑ေတြမွာ အားနည္းခ်က္ေတြျဖစ္ေနလို႔ စီးပြားေရး တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ခဲ့ရတဲ့ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးျခင္း၊ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး မရျခင္းေၾကာင့္ လာေရာက္သင့္သေလာက္ မဝင္လာရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေကာင္းဆံုး ဦးေႏွာက္ေတြ ေဆးတကၠသိုလ္ခ်ည္း ေရာက္ေနလို႔ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပါ ျဖန္႔ၾကက္ေရာက္မလာလို႔ ႏိုင္ငံက ဆင္းရဲမႈနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆံုး ၄၂ ႏိုင္ငံမွာ ပါဝင္ေနခဲ့ရကာ ယင္းဦးေႏွာက္ေတြက ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈေတြျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ အေျခခ်လာတယ္။ 

မႏၲေလး ေဆးတကၠသိုလ္ရဲ႕ ၂၀၁၇ စစ္တမ္းမွာ လုပ္ငန္းခြင္ စိတ္ဖိစီးမႈရဲ႕ သက္ေရာက္အေျခအေန၊ ဘြဲ႔ရၿပီးပါက ဆရာဝန္လုပ္ငန္းနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳ မျပဳ၊ အလုပ္သင္ ဆရာဝန္ ခ်ီးျမႇင့္လစာေငြအေပၚ အျမင္စတဲ့ေမးခြန္း စုစုေပါင္း ၁၅ ခု ပါဝင္ၿပီး စစ္တမ္းရလဒ္ကို ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ေဆးတကၠသိုလ္ သင္ၾကားေရးဌာနနဲ႔ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ထံ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာ ထက္ပိုင္ဦးက ဆိုတယ္။ 

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ၿပီး ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ တက္ေရာက္မယ့္ေနရာမွာ အျခား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေတြ ျဖန္႔ၾကက္ဝင္ေရာက္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီပဲ ျဖစ္တယ္။ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္အတြက္ စဥ္းစားရ အလြယ္ဆံုးအုပ္စု ႏွစ္စုျဖစ္တဲ့ ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္မယ့္အုပ္စုနဲ႔ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္မယ့္ ညီငယ္၊ ညီမငယ္ေတြအေနနဲ႔ မိဘရဲ႕ ဓနအင္အား၊ အခ်ိန္၊ လူအေပၚ မူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္သင့္ပါၿပီ။ 

ေဒါက္တာထူးျပည့္စံုသွ်င္FOLLOW US