News

POST TAGGED AS

ေဆာက္လုပ္ေရး

30-Nov-2016 tagged as ေဆာက္လုပ္ေရး
"သုံးထပ္ခြဲေအာက္ အထပ္နိမ့္ အေဆာက္အအုံေတြကို ဇြန္လက တည္ေဆာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားတာ ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ဇူလိုင္လ ၁ ရက္မွ ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။အခုကေတာ့ အားလုံးကို ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ခြင့္ေပးပါၿပီ"
"ေဘးအိမ္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ လုပ္ငန္းကို ယာယီရပ္ဆိုင္းၿပီးေတာ့ နစ္နာတဲ့ အိမ္ရွင္နဲ႔ဌာနက ေျပလည္ေအာင္အရင္ ေျဖရွင္းေပးပါတယ္။ ေျပလည္မွ လုပ္ငန္းျပန္စခြင့္ျပဳတာပါ"
"အဆိုက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလို႔ ဆိုထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျဖစ္လို႔ မွတ္တမ္းပဲ တင္သင့္ပါတယ္"