News

POST TAGGED AS

ေစ်းပြဲေတာ္

၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္း လိင္ကိစၥေငြေပးေပ်ာ္ပါးခဲ့သူ ဝန္ထမ္း ၂၁ ဦးကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္


ဂ်နီဗာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း လိင္ကိစၥ ေငြေပးေပ်ာ္ပါးခဲ့သူ ဝန္ထမ္း ၂၁ ဦးကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ (ICRC) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ ထို႔အျပင္ လိင္ကိစၥ အလြဲလုပ္မႈအတြက္ သံသယရွိသူ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးကိုလည္း စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမတိုးဘဲ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ICRC ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အိဗ္စ္ဒါေကာ့က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ဒီအျပဳအမူဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ေဆာင္ေပးရမယ့္ ျပည္သူေတြနဲ႔ ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ သစၥာေဖာက္တာပါပဲ။ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ဆန္႔က်င္ရာက်ပါတယ္။ ဒီကိစၥကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ဒီထက္ပိုၿပီး အေလးထားေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ဒါေကာ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျခားေသာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ အကူအညီေပးေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၊ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရွက္ရစရာျဖစ္ေနရခ်ိန္တြင္ ICRC ကလည္း ၎တို႔၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံုကို ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဟတီႏိုင္ငံတြင္ Oxfam Great Britain အဖြဲ႔ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအလြဲလုပ္မႈသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ေဟတီတာဝန္ရွိသူမ်ားက ရပ္ဆိုင္းပစ္ခဲ့သည္။ Save the Children အဖြဲ႔ကလည္း အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေဟာင္း၏ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ICRC ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဒါေကာ့ဗ္က ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္အရ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေငြျဖင့္ဝယ္ယူျခင္းအား ပိတ္ပင္ထားေသာ ICRC ၏ က်င့္ဝတ္နီတိကို လိုက္နာရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဒီပိတ္ပင္မႈဟာ တစ္ကမၻာလံုးမွာ အခ်ိန္တိုင္း အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း တရားဝင္တဲ့ေနရာေတြမွာေတာင္ အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းက လိင္ကိစၥအတြက္ ပိုက္ဆံေပးေပ်ာ္ပါးေနတယ္ဆိုတာဟာ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ တန္ဖိုးထားမႈေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ သဟဇာတမျဖစ္တဲ့ ကိစၥလို႔ ICRC က ယံုၾကည္ထားပါတယ္”ဟု ဒါေကာ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ဝန္ထမ္း ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ICRC က သတင္းမပို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ မွန္ကန္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမရွိေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္ဟု ပူပန္လ်က္ရွိသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ၊ အလြဲလုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုအပတ္အတြင္း ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ Oxfam အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူးအစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့သည္။

အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားက ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ေသာ Oxfam ၏ ေဟတီ႐ံုးကိစၥကဲ့သို႔ေသာ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္သာျဖစ္ေသာကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း Save the Children အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ကီဗင္ဝတ္ကင္စ္က သံုးသပ္ခဲ့သည္။

“ဒါက ရွားရွားပါပါး ပန္းသီးပုပ္တစ္လံုး (ငါးခံုးမတစ္ေကာင္) ေၾကာင့္ ျဖစ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ က႑တစ္ခုလံုး ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ ျပႆနာပါ။ ဒါက တကယ့္ျပႆနာပါ။ စနစ္တက်ျဖစ္ေနတဲ့ အႀကီးစားျပႆနာႀကီးပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပဳျပင္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ဝက္ကင္စ္က ၿဗိတိန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ၏ ၾကားနာမႈတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျခားေသာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအလြဲလုပ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအထဲတြင္ Norwegian Refugee Council? World Vision? Doctors Without Borders ႏွင့္ Mercy Corps တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

ကုလသမဂၢသည္လည္း ယင္းျပႆနာမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ၊ အလြဲလုပ္မႈ စြဲခ်က္ေပါင္း ၁၄၅ ခု လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္မွ ၈၀ မွာ ယူနီေဖာင္းဝတ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်န္ ၆၅ မႈမွာ အရပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။

F-03FOLLOW US