News

POST TAGGED AS

ေစ်းခ်ိဳေတာ္

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေဈးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ သက္တမ္းအတြင္း အဆင့္ျမင့္ေဈးခ်ိဳေတာ္ႏွင့္ တိုက္တန္းႀကီး၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုျပင္ဆင္ရန္ ရွိေနသည္ဟု ေဈးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။