News

POST TAGGED AS

ေငြေၾကး

ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ား၊ လစဥ္ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ မိဘဆရာအသင္း ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ သုံးစြဲျခင္းမရွိေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္း ၅၀ ေက်ာ္ကုိ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ႏိုဝင္ဘာလအထိ ၁၁ လအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအလိုက္ ဆိုးသြမ္းရမ္းကားေနေသာ လူဆိုးလူမိုက္ အေယာက္ ၁၅၀ဝ နီးပါးကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံဝန္ အက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ (FBI) က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ေထာက္လွမ္းေရး နည္းပညာမ်ား သင္ၾကားျပသေပးရန္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
22-Jul-2017 tagged as ေငြေၾကး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ကုန္ကူးျခင္းမွရရွိသည့္ ေငြမည္းမ်ားကို ေငြျဖဴအျဖစ္ ေငြေၾကးခဝါခ်၍ လႊဲေျပာင္းေသာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ စာရင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးႏွင့္ ျပည္ထဲေရး႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခုက ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ထံ ေပးပို႔ထားရာ မူးယစ္ကုန္ကူးျခင္းမွ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ေၾကာင္း
07-Jul-2017 tagged as ေငြေၾကး
ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္တြင္းကုန္တင္ကုန္ခ ်ေကာ္မတီ႐ံုး ငါးေတာင္းဌာနခြဲတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္ေန႔လုပ္ခမွ ေန႔စဥ္ေပးသြင္းထားေသာ စုေငြကို အလြဲသံုးစား လုပ္ထားသည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက စြပ္စြဲၾကၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားကမူ ယင္းကိစၥကို ျငင္းဆိုထားသည္။
04-May-2017 tagged as ေငြေၾကး
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ားကို အထက္အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႔က ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ ညြန္ၾကားလွ်င္ ျပန္စစ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။
06-Apr-2017 tagged as ေငြေၾကး
၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္ (ADB) စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
22-Jan-2017 tagged as ေငြေၾကး CB Bank
ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း သမဝါယမဘဏ္ (CB Bank) က အေမရိကႏွင့္ ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ နည္းပညာ ကုမၸဏီ DIEBOLD NIXDORF ၏ အကူအညီျဖင့္ ATM (ေငြထုတ္စက္) ကြန္ရက္ကို ႏွစ္ဆအထိ တိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
ဗင္နီဇြဲလားတြင္ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ေငြေဖာင္းပြမႈမ်ားေၾကာင့္ အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခႏွင့္ ပင္စင္လစာမ်ားကို ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္မည္ဟု အစိုးရက ေၾကညာေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
14-Sep-2016 tagged as ေငြေၾကး
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကး ပမာဏ မ်ားစြာျဖင့္ လည္ပတ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ေသာအခါ တုိင္းျပည္ရွိ ေငြမည္းမ်ား ထြက္ခြာသြားေသာအခါ ေငြ လည္ပတ္မႈ က်ပ္တည္းျခင္းသည္ အေၾကာင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။