News

POST TAGGED AS

ေငြလဲႏႈန္း

တစ္ေဒၚလာ ၁၂၈၅ က်ပ္ ဘာအတြက္လဲ

လက္ရွိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ ၁၂၈၅ က်ပ္ ျဖစ္သည္။
တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ)၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း၊ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းစသည့္ အေရးႀကီးကိန္းဂဏန္း၊ ၫႊန္းကိန္းမ်ားကို ထိုေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။

သို႔ရာတြင္ လတ္တေလာ ျပင္ပ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လၽွင္ က်ပ္ ၁၀၀ ခန္႔ ကြာဟေနသည္။
လက္ရွိေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းႏႈန္းက ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ၁၁၇၉ က်ပ္၊ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားတြင္ ၁၁၇၆ က်ပ္မွ ၁၁၈၆ က်ပ္အတြင္း၊ ျပင္ပေပါက္ေဈးမွာ ၁၁၈၃ က်ပ္ ဝန္းက်င္တြင္ ရွိသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း ၁၂၈၅ က်ပ္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း ထိုတန္ဖိုးအထိ ေရာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ခန္႔မွန္းျခင္းလား သို႔မဟုတ္ ထိုတန္ဖိုးအထိေရာက္ေအာင္ ဆြဲေခၚလို၍ေလာ ဆိုသည့္ေမးခြန္းမ်ား ေပၚလာသည္။

ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ခန္႔မွန္းတြက္ ခ်က္ထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္ေၾကာင္း ဗဟို စာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္၊ ဩဂုတ္လ တို႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေရေဘးဒုကၡ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး တိုင္းျပည္၏ အဓိကအားထားရာ ဆန္စပါးသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားစြာ ေရျမဳပ္ပ်က္စီးျခင္း၊ အိုးအိမ္မ်ား ပ်က္စီးေ႐ႊ႕ေျပာင္း ရျခင္းမ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျပတ္ေတာက္ျခင္း အေျခအေနမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ယင္းအတြက္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးက႑ကိုပါ ထိခိုက္မႈရွိခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လ၏ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၁၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္သာ ရွိရာမွ ဇူလိုင္လတြင္ ၁၂၃၅ က်ပ္ဝန္းက်င္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ႏိုဝင္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို႔တြင္ ၁၃၀၀ က်ပ္ေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့သည္။
လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းေလာက္က အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“လိုတာပိုတာအတြက္ ထည့္တြက္ ထားတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ခုဟာက ေတာ္ေတာ္ေလး ဟေနေသးတယ္။ ေဈးဆြဲတင္ခ်င္လို႔ လုပ္တာျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့” ဟု ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးသီဟပိုင္က ေျပာဆိုသည္။ 

ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းကို ၁၂၈၅ အထိ ေရာက္ေအာင္ ဆြဲေခၚျခင္းလား ဆိုသည့္ အေပၚ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္က သမၼတအႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ေဒၚလာကို ေဈးဆြဲတင္ခ်င္လို႔ ဒီလိုလုပ္တာလား ဆိုတာကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းမယ္ ထင္တယ္။ ေဈးဆြဲတင္ခ်င္တယ္ ဆိုတာထက္ သူ႔အလိုလို တင္လာတဲ့ဟာကို လိုက္လာမယ့္ဟာက ပိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္း ယူဆထားေသာ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ေပ်ာ့မည့္သေဘာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ပို႔ကုန္က႑အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးမာလၽွင္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔အထိ ပို႔ကုန္ပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဆယ္သန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းအရ သိရသည္။

“ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ရင္ ပို႔ကုန္ က႑အတြက္ ေကာင္းတယ္ဆိုေပမယ့္ တကယ့္အေျခအေနမွာ ျပည္ပပို႔ကုန္က အမွန္တကယ္ တက္ေနသလား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေတြ တိုးလာသလားဆိုတာ ၾကည့္ရမယ္။ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ေလ်ာ့က်႐ုံနဲ႔ ပို႔ကုန္က ခ်က္ခ်င္းႀကီး တက္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါက ေရရွည္လုပ္ရမယ့္ဟာ” ဟု စီးပြားေရး မူဝါဒပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈအေျခ အေနမွာ ပို႔ကုန္ထက္ သြင္းကုန္ပမာဏ ကသာ ေလးႏွစ္ဆက္တိုက္ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပို႔ကုန္ထက္ သြင္းကုန္ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၄၀၀ ေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေရေဘးဒုကၡ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ အျခားအေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းကို ၁၂၈၅ က်ပ္ ခန္႔မွန္းယူဆခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထို႔ထက္ ပိုမာႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။
“အဲဒီတုန္းက တြက္ထားတာနဲ႔ေတာ့ ကြာႏိုင္တာေပါ့။ ဒါကို ျပန္ၿပီးတြက္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ဖို႔ေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ေနာက္တစ္လမွာ ေငြလဲႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ တြက္ခ်က္ေျပာျပလို႔ ရပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ အထူးအေရးပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေငြလဲႏႈန္း၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ အေျခအေန၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးေလ့ ရွိသည္။

“ကမၻာ့ေဈးကြက္ထဲမွာဆိုရင္ အေမရိကန္က ထုတ္ျပန္တဲ့ Data ေတြက စေတာ့ေဈးကြက္ကို ႐ိုက္ခတ္သလို ေရနံစိမ္း၊ ေ႐ႊ၊ ေငြစတဲ့ ကုန္စည္ေဈးကြက္ေတြကို ႐ိုက္ခတ္မႈရွိတယ္။ အေမရိကန္မွမဟုတ္ဘူး တျခားႏိုင္ငံ အစိုးရေတြက Data ေတြ ထုတ္ျပန္လိုက္တိုင္း အဲဒီေဈးကြက္ႀကီးေတြမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္” ဟု ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးေဈးကြက္ႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို ေလ့လာေနသူ ဦးေနာင္မင္းခန္႔က ဆိုသည္။
“ဒီမွာေတာ့ ဒါမ်ိဳးကို ေတြ႕ေတာင္ မေတြ႕ရသေလာက္ပါဘဲ”

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအခ်က္ အလက္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္ အလက္၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ဗဟိုစာရင္းအင္း အဖြဲ႕က စုစည္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ လက္ရွိကာလႏွင့္ အနည္းဆုံး ေျခာက္လခန္႔ ေနာက္က်ေလ့ရွိသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္စာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ထုတ္ေဝရာတြင္ စာအုပ္ထုတ္ ေဝေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ခြာထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။
“ဒီ ႏွစ္စဥ္ထုတ္တဲ့ စာအုပ္ေတြကို ေရာင္းခ်တာလည္း ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ Uစိေအန ကို မတင္ေသးတာပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဌာနတစ္ခု၏ စာအုပ္ေရာင္းခ်ကာ အစိုးရဝင္ေငြ ရွာေဖြႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ထိုသတင္း အခ်က္အလက္ကို ရယူသုံးစြဲကာ လုပ္ကိုင္၍ရမည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။
အစိုးရ၏ ခန္႔မွန္းယူဆခ်က္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း ၁၂၈၅ က်ပ္ေပၚ အေျခခံၾကည့္လၽွင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ ခိုင္မာေနသည္ဟု ယူဆႏိုင္သလို ေဒၚလာဝယ္လိုအား နည္းေနသည္ဟုလည္း ယူဆႏိုင္ေပသည္။

“၁၂၈၅ ျဖစ္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတာ ၁၂၀၀ ေအာက္မွာရွိတယ္ဆိုေတာ့ ေငြ တန္ဖိုး တက္ေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရတာေပါ့။ တစ္ဖက္ကလည္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ပ္ေငြ တန္ဖိုးတက္ေနတယ္ဆိုတာဟာ ေဒၚလာ ဝယ္လိုအား မရွိဘူးဆိုတဲ့ သေဘာတရားလည္း ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယခင္ထက္ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေဒၚလာမ်ား ပိုဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး မာသည္ဆိုလၽွင္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ သုံးလတာ အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၁၃ သန္းသာ ရွိေသးသည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး မာေနျခင္းမွာ ေဒၚလာဝယ္လိုအား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းလား ဆိုသည္ကို ၾကည့္ရမည္။

ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ မ်ားေသာက႑မွာ သြင္းကုန္က႑ျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။
“အရင္က ေဒၚလာကို ဘယ္သူေတြက ဝယ္အားရွိခဲ့သလဲဆိုေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ေတြပဲ။ ဒီေတာ့ လက္ရွိမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းေတြ သြင္းအားက်ေနသလား၊ တက္ေနသလား။ တစ္ဖက္မွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘယ္ေလာက္ဝင္သလဲ။ ဒီႏွစ္ခုကိုၾကည့္ရင္ အေျဖေပၚမွာပါ” ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ သြင္းကုန္အေျခအေန ကာလတူႏႈိင္း ယွဥ္ၾကည့္ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
ျမန္မာက်ပ္ေငြ မာျခင္းလား၊ ေဒၚလာ အဝယ္မလိုက္ျခင္းလား ဆိုသည့္ေမးခြန္းကို အေျဖထုတ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။

“ေငြလဲႏႈန္းကို ၁၂၈၅ ဆိုတာက တုံးတိတိႀကီး တြက္ထားသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဥပမာ- ၁၂၀၀ ဝန္းက်င္ဆို ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ၁၁၅၀ ဆို ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္တယ္စသျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳး၊ သုံးမ်ိဳး ရွိထားသင့္တယ္။ ေငြလဲႏႈန္းကို ျမႇင့္ၿပီးေတာ့ ခန္႔မွန္းထားတာကိုေတာ့ အန္ကယ္လည္း သိပ္ၿပီးသေဘာ မေပါက္ဘူး” ဟု ကေမၻာဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

၁၂၈၅ ဟု ခန္႔မွန္းယူဆထားသည့္ အတြက္ ေတြးဆခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၾကသည္။
ပို႔ကုန္သုံးဆတက္ေအာင္ လုပ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာထားသည့္ အတြက္ ပို႔ကုန္က႑ အားေပးရန္ ေဒၚလာဆြဲခ်သည္ဟု ေတြးသူလည္းရွိသည္။
ထိုေနရာေရာက္ကို ေရာက္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုသို႔သတ္မွတ္ထားျခင္းဟု ယူဆသူလည္း ရွိသည္။ ဗဟိုဘဏ္က ေဈးဆြဲတင္လိုျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္သူလည္း ရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္ေစခ်င္သည္က တစ္ခ်က္သာ ရွိသည္ဟု ဦးသီဟပိုင္က ဆိုသည္။
“အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့ ေငြေဈးၿငိမ္ဖို႔ပဲ။ တက္တာေကာင္းတယ္၊ က်တာ ေကာင္းတယ္ဆိုတာ မရွိဘူး”

စစ္ၿငိမ္းသူ
FOLLOW US