News

POST TAGGED AS

ေခါႏူးစုမ္

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ မရွိေစရန္ရည္႐ြယ္၍ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေခါႏူးစုမ္ (ဝိတိုရိယေတာင္) အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အတြင္း အမိႈက္ပံုးမ်ား ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။