News

POST TAGGED AS

ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အသစ္ျပန္လည္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအနက္ အမ်ိဳးသမီး ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၈ ဦးပါဝင္သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
ဧရာဝတီတိုင္း ပုသိမ္ခ႐ိုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေယာက္ ၆၀ ေက်ာ္ေ႐ြးရန္ က်န္ေနေၾကာင္း ပုသိမ္ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးထံမွ သိရသည္။
ေဝါၿမိဳ႕ ကပင္းေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ေဒသခံမ်ား တိုင္ၾကားထားေသာ္လည္း အေရးမယူသျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္က ေဝါၿမိဳ႕ႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံ ၅၀ ခန္႔က ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။
ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာ ၇ ႐ြာရွိေသာ ကကၠဴေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေ႐ြးခ်ယ္ေပးသည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဟုဆိုကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္က ေတာင္ငူခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးထံ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဆာင္တိုင္ၾကားသူမ်ားထံမွ သိရသည္။