News

POST TAGGED AS

ေက်ာင္းသားေဟာင္း

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အဓြန္႔ရွည္ရန္ရည္႐ြယ္ကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ (Alumni) ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ရန္ အဆိုပါတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသီတာဝင္းက တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။