News

POST TAGGED AS

ေကာက္ပဲသီးႏွံ

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္ၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ပမာဏ ျမင့္မားလာျခင္းက ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေနေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၏ အာဟာရတန္ဖိုးမ်ား က်ဆင္းေအာင္ အႏၲရာယ္ျပဳ ၿခိမ္းေျခာက္လာၿပီျဖစ္သည္ဟု သုေတသန စစ္တမ္းတစ္ရပ္က အေရးတႀကီးသတိေပးလိုက္ေၾကာင္း DW သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။