News

POST TAGGED AS

ဧရာဝတီတိုင္း

ဧရာဝတီတိုင္း တရား႐ံုးမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အမႈတစ္ေသာင္းေက်ာ္ စစ္ေဆးရန္က်န္
ပုသိမ္၊ ဧၿပီ ၂၈

ဧရာဝတီတိုင္းရွိ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္႐ံုး၊ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္အထိ အမႈေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ စစ္ေဆးရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားေရးဌာနက တာဝန္ရွိသူထံမွ သိရသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္က တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အထူးလုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္႐ံုး တရားေရးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ဦးထိန္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ က်န္ရွိေသာအမႈမ်ားမွာ တရားမမႈ ၅၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ရာဇဝတ္ လက္က်န္အမႈ ၆၅၀၀ ေက်ာ္ စစ္ေဆးရန္က်န္ရွိေနေၾကာင္း၊ ၾကန္႔ၾကာေနမႈမ်ားကို စီမံခ်က္ခ်မွတ္ကာ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေပးၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ၃ ႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ ၅ ႏွစ္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အဆင့္ဆင့္ေသာ က႑အလိုက္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးႏွင့္ အဂတိတရားလိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိသူမွာ တရားသူႀကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ရာတြင္ ဥပေဒအရ လြတ္လပ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ တရားမွ်တမႈရွိရန္၊ တရားသူႀကီးမ်ား ဥပေဒဆိုင္ရာ ပညာမ်ား ေလ့လာလိုက္စားႏိုင္မည့္၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္မည့္ ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြး ျမင့္တက္လာေစရန္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေနေၾကာင္း၊ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း တရားစီရင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို ျပည္သူအမ်ားသိေစရန္ ဝိုင္းဝန္းေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ 

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အထူးလုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ တရားသူႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တရား႐ံုးမ်ားမွ တရားသူႀကီး ၇၃ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

R-12FOLLOW US