News

POST TAGGED AS

ဧရာဝတီတိုင္း

31-Dec-2017

အစိုးရ စပိန္
ကတ္တလန္လႊတ္ေတာ္ကို ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ေခၚယူဖြဲ႔စည္းရန္ စပိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတာင္းဆို

မက္ဒရစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ 

ကတ္တလန္ လႊတ္ေတာ္သစ္၏ ပထမဆံုးအစည္းအေဝးကို ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ေခၚယူရန္ စပိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ရာ တရားမဝင္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာမႈေၾကာင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရေဟာင္းကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ ေပၚထြက္လာမည့္ အစိုးရသစ္ကို ထပ္မံသတိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရသစ္ထြက္ေပၚလာရန္ လအတန္ၾကာ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါလီမန္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အစိုးရသစ္အတြက္ အလားအလာရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ မဲေပးပြဲအတြက္ ကိုယ္တိုင္ အမည္တင္သြင္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဟြိဳင္းက ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ “ကတ္တလန္တစ္ဝက္မဟုတ္ဘဲ အကုန္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ့္ ကတ္တလန္အစိုးရသစ္ကို မၾကာမီအတြင္း ရရွိႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ကတ္တလန္ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာ စပိန္၏ ေနာက္ဆံုးႏွင့္  အဆိုးဆံုးႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ဒီဇင္ဘာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဟြိဳင္း၏ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ခြဲထြက္ေရးလိုလားေသာ ပါတီမ်ားအစုသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ခပ္ပါးပါး အသာစီးရထားေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ ပူဒီေမာင့္မွာ ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ တိမ္းေရွာင္ေနရၿပီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ အိုရီေယာ္ဂ်န္ကြာရပ္စ္မွာလည္း အခ်ဳပ္ထဲတြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာေၾကာင့္ အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ေရးကို ႐ုန္းကန္ရဖြယ္ အေနအထားရွိေနသည္။

ပိတ္ပင္ထားေသာ ဆႏၵခံယူပြဲအၿပီး လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့ေသာေၾကာင့္  ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဟြိဳင္းက ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကတ္တလန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎၏ ပါတီအေျခမလွသူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဟြိဳင္းက “စပိန္စီးပြားေရးအေပၚမွာ ရွိေနတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ေလာင္းရိပ္က ကတ္တလန္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာပါပဲ”ဟု မက္ဒရစ္စံအိမ္မွ မိန္႔ခြန္းေျခြသည္။

စပိန္စီးပြားေရး၏ ငါးပံုတစ္ပံုရွိေသာ ကတ္တလိုးနီးယားေဒသ၏ ႏိုင္ငံေရး မတည္ျငိမ္မႈသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကိုပါ ေလ်ာ့က်သြားေစၿပီး ကုမၸဏီေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို အက်ပ္႐ိုက္ေစခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း အႀကီးဆံုးဘဏ္ႏွစ္ခုမွာလည္း ကတ္တလန္မွ ႐ံုးခ်ဳပ္မ်ားကို ေနရာေရႊ႕ခဲ့ရသည္။

စပိန္ႏွင့္ ဆက္လက္ေပါင္းစည္းေရးကို လိုလားေသာ အင္းနက္စ္ေအရီမာဒတ္စ္၏ ဆစ္ဒါဒါေနာ့စ္ပါတီမွာ အမတ္ေနရာ အမ်ားဆံုးအႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ေလာက္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မရခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘရပ္ဆယ္ေရာက္ ပူဒီေမာင့္  အာဏာျပန္ရႏိုင္သလားဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစသည္။

F-04FOLLOW US