News

POST TAGGED AS

ဧည့္စာရင္း

30-Oct-2016 tagged as ဧည့္စာရင္း
ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း အဆင္ေျပရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ စာရင္းကို အတိအက် ေကာက္ခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
"ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျခာက္လအတြင္း ေနထိုင္မွသာလွ်င္ မဲေပးရမယ္ဆိုတဲ့ ခံစားခြင့္ေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ဖားကန္႔လို၊ မိုးကုတ္လို ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ မူလေဒသခံထက္ ဧည့္စာရင္းနဲ႔ ေနထိုင္တဲ့သူက ပိုမ်ားေတာ့ ကပ္ေဘးတစ္ခုခုေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္သြားတယ္ ဆိုရင္ သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ စာရင္းဇယား ရႏိုင္ဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ တစ္လေက်ာ္ ေနထိုင္ရင္ အေၾကာင္းၾကားရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ထည့္ထားတာပါ"
15-Sep-2016 tagged as ဧည့္စာရင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကားရျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းေတြကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက က်င့္သံုးလာခဲ့တာပါ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ၾကမ္းပါ အခ်က္တစ္ခုၿဖစ္တဲ့ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရ တဲ့အခ်က္ပယ္ဖ်က္သင့္၊ မသင့္ ဆုိတာကုိ လက္ရွိ အစုိးရသစ္ လက္ထက္ လြတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ အဆင့္ေရာက္ေနပါၿပီး ဧည့္စာရင္းတုိင္းၾကား စစ္ေဆးတဲ့ စနစ္ေတြ ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ ့အတြက္ အရပ္ဖက္လူမူ အဖြဲ ့အစည္းေတြက ေတာင္းဆုိလာၾကပါၿပီ
12-Sep-2016 tagged as ဧည့္စာရင္း
ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်း႐ြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါရွိသည့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရမည့္အခ်က္ ကို ပယ္ဖ်က္သင့္၊ မသင့္ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္