News

POST TAGGED AS

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ SME ေအဂ်င္စီ တည္ေထာင္မည္
ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၇

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်းေငြမ်ား ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ SME ေအဂ်င္စီတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ SME လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေခ်းေငြရရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီး ေခ်းေငြႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ SME ေအဂ်င္စီတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရထံမွ သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယ သမၼတ(၁) ဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“SME က႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ SME ေအဂ်င္စီတစ္ခုကို ပိုၿပီးအလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္လာႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေခ်းေငြေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ကလည္း စနစ္တစ္ခုရွိမွ ေပးႏိုင္မယ့္ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စနစ္နဲ႔ေခ်းေငြကို ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေပၚလာေအာင္ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ေနပါတယ္”ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ SME လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးရန္ အခက္အခဲရွိၿပီး ေခ်းေငြရရွိရန္ စနစ္တစ္ခု လိုအပ္ေနေၾကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္း SME ေအဂ်င္စီတစ္ခုတည္ေထာင္၍ ထိေရာက္စြာပံ့ပိုး ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ SME ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ၊ ဒုတိယ သမၼတ(၁)ဦးေဆာင္သည့္ SME လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဦးေဆာင္သည့္ SME လုပ္ငန္းမ်ား ေငြေၾကးရရွိေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုႏွင့္ SME ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔အစည္းတို႔ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

J-11FOLLOW US