News

POST TAGGED AS

ဥပေဒ

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ဘာကိုဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။ ဘာကစမည္နည္း။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးမွ အစျပဳလို႔ မျဖစ္ပါ။ ျပည္ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ) ကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ အဆိုပါ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးကို အစျပဳသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ‘ဘာၿပီး၊ ဘာလုပ္မည္’ ဆိုေသာ ‘Sequence’ က အေရးႀကီးသည္။
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရမႈ ေမလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
Myanmar Now သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုေဆြဝင္းက ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူကို ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ လိပ္မူၿပီး စာေရးသား ေပးပို႔တိုင္ၾကားထားေသာ္လည္း မိမိအေနႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ တရားစြဲဆိုသြားရန္ မရွိေၾကာင္း ဧၿပီလ ၁ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ႐ံုးခန္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္းက တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အသေရဖ်က္မႈ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ေထာက္ျပေဝဖန္ခြင့္ရွိေၾကာင္း တရားခြင္တြင္ ထြက္ဆိုလိုက္သည္။
25-Feb-2017 tagged as ဥပေဒ အခြန္
ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားစြာ အားနည္းကာ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈ ျပႆနာမ်ား ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ဳိးအတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ ၾသဇာႀကီးေသာ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသား အမ်ားစုက ေလးစားယုံၾကည္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ တစ္ဦးဦးက အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔အၾကား ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ ပဋိဉာဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အခြန္ကိစၥကို ရွင္းလင္းအသိေပးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳအပ္ေပသည္။
အမွန္ဆိုရလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ ယာဥ္အကူ (စပယ္ယာ) မ်ား စနစ္တက် ရွိေစေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအမွတ္ (၅၅/ ၂၀၁၅) ျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ေစမည့္ သတင္းမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ သူရိယေန၀န္း ဂ်ာနယ္မွ ထုတ္ေ၀သူ အပါအဝင္ သုံးဦးကို ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕မရဲစခန္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း ယင္းရဲစခန္းထံမွ သိရသည္။
ကာမလိမ္လည္ ရယူမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ အမ်ဳိးသားက ခ်စ္သူေဟာင္း အမ်ဳိးသမီးကို ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။
တရားစီရင္ေရးကိစၥတြင္ မမွန္မကန္ ေပၚေပါက္သည့္ ကိစၥမ်ား ရွိေနပါက လက္ေႏွးေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အထူးဥပေဒတစ္ရပ္ကို အျမန္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို တိုက္တြန္းေျပာဆိုေနၾကသည့္ အသံမ်ားသည္လည္း မိုးထက္ညံလ်က္ ရွိေနေလသည္။ သို႔ေသာ္ တြန္းကားတြန္း၏ မေရြ႕ ဆိုသလို ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ အေနႏွင့္မူ တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္ေသးေပ။