POST TAGGED AS

ဥပေဒၾကမ္း

အဓိကကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ တခ်ဳိ႕သက္သာခြင့္ေတြ ေပးထားတာေတြ ရွိမယ္။ အာမခံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အရင္တုန္းကဆိုရင္ ၃၀ ႏွစ္ ေပးထားထယ္။ အခု ၅၀ ႏွစ္ တိုးျမႇင့္ေပးထားတာေတြ ရွိပါတယ္"