News

POST TAGGED AS

ဥပေဒမူၾကမ္း

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲထားေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပန္ျပင္ရန္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး မူဝါဒေကာ္မရွင္၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။