News

POST TAGGED AS

အၾကမ္းဖက္

အစြန္းေရာက္ ခံစားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး (Daily, Vol-4/No-252)
မ်က္ေမွာက္ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရတတ္သည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ မေျပလည္မႈမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားကို အုပ္စုအျမင္ဆန္ဆန္ ‘ဘက္’ တစ္ခုမွ ရပ္၍ မိမိတို႔ႏွင့္ အုပ္စု၊ ဘက္မတူဟု ယူဆထားသူမ်ားအေပၚ အလြန္အမင္း ႏွိမ္ခ်ေျပာဆိုမႈမ်ား အေတြ႔ရ မ်ားလာသည္။

စိတ္ပညာသေဘာအရ ျပင္းထန္စြာ ရက္စက္ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့့ေသာ ကာလမ်ားကို ခါးသီးစြာ ေက်ာ္ျဖတ္လာခဲ့သူမ်ားတြင္ စိတ္ခံစားခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ႀကံဳရပါက အစြန္းႏွစ္ဖက္သို႔ အလြယ္တကူ ေရာက္သြားတတ္သည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ ခ်စ္ၿပီဆိုလွ်င္ အရာအားလံုး အေကာင္းဆံုး၊ အေတာ္ဆံုးဟု ျမင္သြားသည့္အျပင္ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္လုနီးနီး ဦးထိပ္တင္သြားတတ္ၾကၿပီး မုန္းၿပီဆိုပါက မည္မွ်ေကာင္းသည့္ ကိစၥလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ အဆိုးဆံုး၊ အညံ့ဆံုးဟု ျမင္သြားကာ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္၊ အျပဳတ္တိုက္ အၿပီးဖယ္ရွားလိုသည့္ အဆင့္အထိပါ ေရာက္သြားတတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္သြားေစရန္လည္း တစ္ဖက္ဖက္ကို အစြန္းေရာက္ ေထာက္ခံကာ အျခားတစ္ဖက္ကို အစြန္းေရာက္ ဆန္႔က်င္တတ္သူမ်ား၏ လြန္လြန္ကဲကဲ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ မယဥ္ေက်းေသာ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းမႈမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက တြန္းပို႔သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အာဏာအလြဲသံုးစား ျပဳခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ အလြန္းသင့္ခဲ့သူမ်ားက ၎တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနခဲ့သူ ျပည္သူလူထုအေပၚ အထင္အျမင္ေသးစြာ ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရွိသူမ်ားအေပၚ အေမေက်ာ္ ေဒြးေတာ္လြမ္းသူမ်ား၊ ပုဆိန္႐ိုးမ်ား၊ သစၥာေဖာက္မ်ား၊ ေလလိႈင္းလူသတ္သမား အစရွိသည့္ လူအဆင့္မွ နိမ့္က်သြားေစသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ခိုင္းႏိႈင္းၫႊန္းဆိုေလ့ ရွိတတ္သည္။

ထိုနည္းတူစြာ အာဏာရွင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈကို ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ အာဏာရွင္တို႔အေပၚ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကလည္း အာဏာရွင္တို႔အေပၚ လူကဲ့သို႔ စဥ္းစားေတြးေခၚ၊ လုပ္ကိုင္တတ္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူမဆန္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ပုတ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ေလ့ရွိၿပီး အဖိအႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားကလည္း အာဏာရွင္မ်ားကို စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ရာ လူ႔အႏၶမ်ား၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ဘီလူးသရဲမ်ားသဖြယ္ ဆက္ဆံလာတတ္သည္။

အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ထိုစိတ္ခံစားခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ ဆန္႔က်င္ဘက္ အသြင္ေဆာင္ေနေသာ အုပ္စုမ်ားအၾကား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ရန္၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္၊ ေလးစားမႈ ရရွိရန္ မ်ားစြာခက္ခဲသြားကာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးသြားတတ္သည္။

မ်ားစြာ အေရးႀကီးသည္မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အသြင္ေဆာင္ေနေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ ရွိေနသူမ်ား၏ သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈ၊ နားလည္ေပးမႈ၊ ဉာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္၊ ပါးနပ္လိမၼာမႈ၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ေစတနာမ်ား စသည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအေပၚ မူတည္ကာ မိမိတို႔အုပ္စု သို႔မဟုတ္ ဘက္အသီးသီးကို မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ တံု႔ျပန္ၾကရန္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၉-၁-၂၀၁၇)

(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၁၀-၅-၂၀၁၅ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)FOLLOW US