News

POST TAGGED AS

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား အခ်ိန္မီ က်င္းပၿပီးစီးေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၊ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲထံမွ သိရသည္။
ဆင္းရဲသားပေပ်ာက္ေရး ပရဟိတအသင္းဟု အမည္ခံထားသည့္အသင္းကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳရန္ ျမင္းၿခံ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက တားျမစ္ထားေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားမ်ားထံမွ သိရသည္။
25-Sep-2017 tagged as အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေကာ့ေသာင္းၿမဳိ႕နယ္၊ ေရႊျပည္စိုး ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျပန္လည္အစားထိုးေပးရန္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္က ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း အဆိုပါ ေက်း႐ြာသူ ႐ြာသားမ်ားထံမွ သိရသည္။
24-Aug-2017 tagged as အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ေရွ႕တိုး ေရာက္ရွိေစရန္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအေနႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္အား ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
07-May-2017 tagged as အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ယေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း မေတြ႔ရသလို မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ထားပါေၾကာင္း ျပန္လည္ တင္ျပသည္မ်ားကိုလည္း မၾကားရ၊ မေတြ႔ရပါ။