News

POST TAGGED AS

အီတလီ

အီတလီၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသစ္ျပန္ေခၚရန္ သို႔မဟုတ္ ယခုႏွစ္ကုန္မတိုင္မီအထိ ပါတီစြဲမပါသည့္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ဟူ၍ ေ႐ြးခ်ယ္စရာႏွစ္ခုသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။
မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ အီတလီလႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အာဏာရ ဗဟိုလက္ဝဲယိမ္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွာ တတိယေနရာတြင္သာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မဲအမ်ားစုမွာ လက္ယာယိမ္းမ်ားဘက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ေၾကာင္း DW သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
မတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ အီတလီေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ တစ္ရက္အလိုတြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ မဲဆြယ္ခဲ့ၾကၿပီး တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘာလူစကိုနီ ဦးေဆာင္သည့္ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔မွာ အႏိုင္ရရန္ အေျခအေန အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း Financial Times သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္လႊား မဲဆြယ္မႈမ်ားကို လူထုစည္းေဝးပြဲမ်ားျဖင့္ အၿပီးသတ္လိုက္ၾကၿပီဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အီတလီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆီလ္ဗီယိုဘာလူစကိုနီသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးကပ္ေနခ်ိန္၌ စီးပြားေရးကြန္ဖရင့္တစ္ခုတြင္ မဲဆြယ္စကားေျပာရာ၌ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ေျပာခဲ့ေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံေနရၿပီး ၈၁ ႏွစ္ဆိုေသာ အသက္အ႐ြယ္က စကားေျပာသြားၿပီဟု သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
29-Oct-2017 tagged as အီတလီ
အီတလီႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ခန္႔ကို HIV ပိုးကူးစက္ေအာင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းခဲ့ေသာ အီတလီလူမ်ိဳး စာရင္းကိုင္ အမ်ိဳးသားအား အီတလီ တရား႐ံုးေတာ္က ေထာင္ဒဏ္ ၂၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
15-Oct-2017 tagged as အီတလီ
အီတလီေက်ာင္းသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ၎တို႔၏အနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္ အလားအလာအေပၚ အနည္းငယ္သာ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ လက္ေတြ႔ဆင္းျခင္း အစီအစဥ္တြင္ အလုပ္ေနရာ ခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတစ္လႊား ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အီတလီႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကမ္းေျခနံေဘး စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္က စားပြဲထိုးဟာ ေဘာင္းဘီတိုဝတ္ၿပီး ဆိုင္ကိုလာတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို ဆိုင္ထဲ ေပးမဝင္ပါဘူးတဲ့။
02-Aug-2017 tagged as အီတလီ
ဥေရာပသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည့္ ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားကို ပင္လယ္ျပင္ထဲမွ ကယ္တင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လိုက္နာရန္ အီတလီအစိုးရက စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ရာတြင္ MSF ေခၚ နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔က မလိုက္နာႏိုင္ပါေၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့သည္
29-Jul-2017 tagged as အီတလီ
ကက္သလစ္ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေက်ာင္းထိုင္ရာ ဗာတီကန္ေဒသ အတြင္းရွိ ေရပန္းအလွမ်ား အားလုံးကို ပိတ္ထားရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး ယင္းသို႔ ညႊန္ၾကားရျခင္းမွာ အီတလီတြင္ မိုးေခါင္မႈမ်ား ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ျဖစ္ေနျခင္းကို စာနာနားလည္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ibtimes သတင္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပထားသည္။