News

POST TAGGED AS

အိုဘားမား

Wall Street Journal ႏွင့္ အထူးသီးသန္႔ အင္တာဗ်ဴး
အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မူဝါဒမ်ား ကိုင္စြဲထားျခင္းေၾကာင့္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ သမၼတေလာင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္သာ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ပါက အေမရိကန္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပေရးရာ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ ကမာၻႀကီး မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္လာမည္၊ စီးပြားေရးစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာမည္၊ တင္းမာမႈမ်ားမွသည္ ပဋိပကၡမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္လာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရေၾကာင္း ေသခ်ာသြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေအာင္ပြဲခံမိန္႔ခြန္းမွစၿပီး ထရမ့္၏ ေလသံ ေျပာင္းလာခဲ့ကာ ညီညြတ္ေရးကို ဦးစားေပးလာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၏ အစဥ္အလာ မူဝါဒမ်ား သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္သည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ျမင္ေတြ႔လာခဲ့ရသည္။ Wall Street Journal ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္လည္း ထရမ့္၏ ယခင္ကထက္ ပိုမိုလက္ေတြ႔က်ၿပီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံထားရသူ ေဒၚနယ္ထရမ့္က Obama Care ဟု ထင္ရွားသည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒ Affordable Care Act မွ အခ်ဳိ႕အပိုင္းမ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း The Wall Street Journal ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံး အင္တာဗ်ဴးတြင္ ထရမ့္က သူ႔ဦးစားေပး အစီအစဥ္တစ္ရပ္မွာ အလုပ္မျဖစ္ဘဲ၊ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနသည့္ အိုဘာမား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္မည့္ ကိစၥကို ျပန္လည္စဥ္းစားေစလိုေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ အိုဘားမားက ထရမ့္အား တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းဥပေဒမွ အနည္းဆုံး အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားလိုသည္ဟု ထရမ့္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူနာ၏ လက္ရွိအေျခအေနေၾကာင့္ အာမခံ လုပ္ငန္းမ်ားက အာမခံေပးရန္ ျငင္းဆိုမႈကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရး အာမခံအတြက္ ကာလ သက္တမ္းတိုးမႈကို ခြင့္ျပဳျခင္း ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားကို ဆက္ထားလိုသည္ဟု ထရမ့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္ အရမ္းႀကဳိက္ပါတယ္” ဟု ထရမ့္က ဆိုသည္။

သမၼတျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း အေစာပိုင္း ကာလတြင္ ဦးစားေပးလုပ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားမွာ ဘဏ္မ်ား ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား နယ္စပ္မွ ဝင္မလာေစရန္ လုံၿခံဳေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္း မြမ္းမံျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ 

ျပည္ပတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းျဖင့္ စက္႐ုံမ်ား ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္အေျခစိုက္လိုစိတ္ မရွိေစရန္ ဖန္တီးၿပီး အေမရိကန္သားတို႔ အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု သမၼတသစ္ ျဖစ္လာမည့္ ထရမ့္က ဆိုသည္။

ျပင္းထန္ၿပီး ရန္လိုသည့္ ေလသံေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရေသာ ခါးသီးသည့္ မဲဆြယ္ကာလအလြန္၊ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ထရမ့္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံညီညြတ္ေရးမွာ အထူးဦးစားေပးသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု ထရမ့္က ေျပာၾကားသည္။
“အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ဳိးကိုပဲ ကြၽန္ေတာ္ လိုလားပါတယ္။ တင္းမာမႈေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းကေတာ့ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးတာပဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္” ဟု ထရမ့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဲဆြယ္ကာလအတြင္း သူ႔ေျပာဆိုသုံးႏႈန္းမႈမ်ားမွာ အလြန္အက်ဴး ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသလားဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ထရမ့္က “မထင္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ႏိုင္ၿပီးၿပီပဲ” ဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

ေအာင္ပြဲခံ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာခဲ့သလို၊ အိုဘားမားႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သလိုပင္ ယခုအခါ မိမိဘက္မွ ပိုမိုအျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး  “အခုက မတူေတာ့ဘူးေလ” ဟု ထရမ့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပဳိင္ဘက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတေလာင္း ဟီလာရီ ကလင္တန္ကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဘဝ ကိုယ္ပိုင္ အီးေမးလ္ဆာဗာ သုံးစြဲခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ အထူးစုံစမ္းေရးမွဴး ခန္႔မည္ဟု မဲဆြယ္ကာလက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ရာ၌မူ ထရမ့္က ေရွာင္တိမ္းေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ 

“ဒီကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္ အမ်ားႀကီး ေတြးမထားပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္၊ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ အခြန္စနစ္ ေျပာင္းလဲေရးေတြကို ဦးစားေပး ေျဖရွင္းခ်င္ပါတယ္” ဟု ထရမ့္က စကားလမ္းေၾကာင္ းလႊဲခဲ့သည္။

အိုဘားမားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အက္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားကို ျပန္ေျပာျပရာတြင္ “သူ႔ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ Obamacare ကို ျဖည့္စြက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပယ္ဖ်က္သည္ျဖစ္ေစ၊ အစားထိုးသည္ ျဖစ္ေစ (သူ႔အယူအဆေတြကို) တေလးတစားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္လုပ္မွာပါ” ဟု ထရမ့္က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ခုတည္းေသာ ပထမ ဦးစားေပး ကိစၥကို ေျပာပါဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္မူ ထရမ့္က “ပထမ ဦးစားေပးထားရမယ့္ အရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အေတြ႔အႀကံဳ သာမက ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေတြ႔အႀကံဳ ပါရွိသည့္ ဒုတိယသမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရထားရသူ မိုက္ခ္ပင့္စ္ကို အားကိုးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထရမ့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “မိုက္က အဓိကေနရာက ပါဝင္လာမွာပါ။ သူက တကယ္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့သူပါ” ဟု ထရမ့္က သုံးသပ္သည္။

ပင့္စ္ကို “မူဝါဒေရးရာ နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္” ကိုင္တြယ္ေစလိုၿပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ (ဥပေဒ) ကိစၥတြင္လည္း ပါဝင္ေစလိုသည္ဟု ဆိုသည္။ ပင့္စ္သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေပါလ္႐ိုင္ယန္၏ မိတ္ေဆြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သူ႔အၾကား ဆက္ဆံေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေပးသူ အျဖစ္ပါ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ထရမ့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုႏွင့္ ေျပာဆိုဖူးေသာ္လည္း တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ မေျပာဖူးေသးဟု ဆိုသည္။ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ထံမွ “ႏွစ္လိုဖြယ္” စာတစ္ေစာင္ရခဲ့သလို ႏွစ္ဦးၾကား ဖုန္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္လည္း စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဆီးရီးယား အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ားကို ရွာေဖြေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အိုဘားမား အစိုးရ၏ မူဝါဒကိုမူ ျပင္ဆင္လိုသည္ဟု ဆိုသည္။ “ဆီးရီးယားနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္ရွိတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္” ဟု ထရမ့္က ဆိုသည္။

ဆီးရီးယားတြင္ သမၼတ ဘာရွားအယ္လ္အာဆတ္ကို ဖယ္ရွားေရးထက္ IS ကို တိုက္ခိုက္ေရးကို အဓိက အာ႐ုံစိုက္သြားမည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

“ခင္ဗ်ားတို႔က ဆီးရီးယားကို တိုက္ေနတယ္၊ ဆီးရီးယားက IS ကို တိုက္ေနတယ္။ IS ကို ဖယ္ရွားရမယ္ေလ။ အခု ႐ုရွားက ဆီးရီးယားနဲ႔ လုံးဝ မိတ္ဖက္လုပ္ထားၿပီ။ အခု အီရန္ကလည္း က်ဳပ္တို႔ေၾကာင့္ အားေကာင္းလာၿပီး ဆီးရီးယားနဲ႔ ေပါင္းလာၿပီ။ …။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆီးရီးယားအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ သူပုန္ေတြကို ေထာက္ခံေပးထားေပမယ့္ အဲဒီလူေတြ ဘယ္သူလဲ ဆိုတာေတာင္ မသိဘူး ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ထရမ့္က ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ကသာ အာဆတ္ကို တိုက္မည္ဆိုပါက “က်ဳပ္တို႔ ႐ုရွားနဲ႔လည္း တိုက္ရမယ္၊ ဆီးရီးယားနဲ႔လည္း တိုက္ရမယ္” ဟု ထရမ့္က သုံးသပ္သည္။

အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္း အေရးႏွင့္ပ တ္သက္၍မူ ထရမ့္က “ဘယ္ေတာ့မွမဆုံးတဲ့ စစ္ပြဲ” ဟု သုံးသပ္ခဲ့ၿပီး ၎င္းတို႔အၾကား သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရရွိေရးအတြက္မူ ကူညီေပးလိုသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေရးတြင္ ၂၀၁၀ ေဒ့ါ-ဖရန္႔ခ္ ဘ႑ာေရး မြမ္းမံမႈ ဥပေဒကို အာ႐ုံစိုက္ျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ဘဏ္မ်ားအတြက္ ႀကီးေလးေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း သုံးသပ္ခဲ့သည္။ “ဒါကိုဖယ္ရွားပစ္ရမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေသးငယ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ …။ ဘဏ္ေတြက ပိုက္ဆံမေခ်းႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ က်ဳပ္တို႔တိုင္းျပည္က ယွဥ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈကို ေႏွးေကြးသြားေစတယ္” ဟု ထရမ့္က သုံးသပ္ခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရး စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈမ်ားသည္ ပိုက္ဆံရွိသူမ်ားကို မထိခိုက္ဘဲ လုပ္ငန္းသစ္စရန္၊ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေငြေၾကး မလုံေလာက္သူမ်ားကိုသာ ထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္လိုသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

“ကြၽန္ေတာ္ဆို ပိုက္ဆံေခ်းလို႔ ရတယ္ေလ။ လူေကာင္းေတြ ခမ်ာေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခု လုပ္ဖို႔၊ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ပိုက္ဆံလိုေပမယ့္ ဘဏ္ေတြက ေခ်းလို႔မရ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ထရမ့္က သုံးသပ္ခဲ့သည္။ FOLLOW US