News

POST TAGGED AS

အလုပ္အကုိင္

တစ္ႏွစ္လွ်င္ အလုပ္အကိုင္တစ္သန္း တိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ဟုဆို
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃

အလုပ္လက္မဲ့နည္းပါးေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ အလုပ္အကိုင္ေနရာေပါင္း တစ္သန္းအထိ တိုးတက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ကနဦး ရည္မွန္းခ်က္အေနႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အထည္ခ်ဳပ္က႑မွ အလုပ္အကိုင္တစ္သန္းအထိ ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၌ အလုပ္အကိုင္ ၁ ဒသမ ၅ သန္းအထိ ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ယင္းဌာနမွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ထိုသို႔အလုပ္အကိုင္မ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္ရန္လိုအပ္ၿပီး ၎တို႔ပိုမို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လတ္တေလာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ A မွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ၿပီး ဇုန္ B ကို စတင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ကာ ထားဝယ္စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တို႔ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရွစ္ေသာင္းနီးပါး ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ထိုသို႔ အလုပ္အကိုင္မ်ားစြာ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ဆိုျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦပိုင္းကိုလည္း ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း စက္႐ံုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

S-04FOLLOW US