News

POST TAGGED AS

အရပ္ဘက္

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဘယ္ေနရာမွာမွ ေသနတ္သံ မၾကားလိုဘူး။ တစ္ခုေတာ့ ေျပာစရာ ရွိႏိုင္တယ္။ “သူတို႔ ဒီလို လာပစ္ခတ္၊ ဒီလိုလာအၾကမ္းဖက္ေနတာကို ၿငိမ္ခံေနရမလား” တပ္မေတာ္က တပ္မေတာ္အလုပ္ လုပ္ေနတာပါလို႔ဆိုရင္ေတာ့ ဒီသံသရာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးက ဘယ္ေတာ့မွ ၿပီးဆံုးဖို႔ လမ္းမျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြ အားလံုး ကိုယ့္ႏိုင္ငံႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းတာကို ျမင္ခ်င္ေနၾကတယ္။ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ေနခိုက္ေနၾကတာေတြကို ဆက္ၿပီးမျမင္လိုေတာ့ဘူး။
ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြ၊ ကမၻာ့ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးေတြကလည္း အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ကိုခြဲထုတ္ၿပီး ႏိုင္ငံအင္အား ခ်ည့္နဲ႔လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတာလို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥ ေျဖရွင္းရာမွာ မ်ားစြာ ေနာက္က်ေနတာကလည္း အျဖစ္မွန္မ်ား ေျဖရွင္းရာမွာ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရသလို အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ကစားကြက္မွာလည္း အသံုးခ်ခံေနရပါတယ္။ ေဘာလံုးကစားပြဲနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အိမ္ကြင္းျဖစ္ပါလ်က္ ခံစစ္နဲ႔ ကစားေနရသည္ႏွင့္ တူေနပါတယ္။
ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခံု႐ံုး (ICC) တင္ရန္ ကခ်င္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕ အတုလမာရဇိန္ျပည္လံုးခ်မ္းသာဘုရားႀကီးရင္ျပင္၌ ရခိုင္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ေျမာက္ဦးအေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤါလီမ်ား ေနရာမခ်ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုရွင္းလင္းပြဲကို လံုၿခံဳေရး စိုးရိမ္ရသျဖင့္ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံု လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေကာ္မတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုးႏိုင္က ေျပာသည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာပိုင္ ခိုင္သဇင္ခန္းမတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္၌ က်င္းပမည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေဝးကို အစိုးရက ကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံု လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္က ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး အပါအဝင္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ပါ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
စစ္ဘက္ ရာထူးေနရာမ်ားကို ေရာင္းစားသည္အထိ အရွက္မဲ့ေသာ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့သည့္အျပင္ တ႐ုတ္စစ္ဘက္ကို ေခတ္မီေအာင္ ဆိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
25-Mar-2017 tagged as အရပ္ဘက္ NLD
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားဖို႔ အခြင့္သာလိမ့္မည္ဟု အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ထင္သလို ျဖစ္မလာ။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကား ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုေက်ာ္ၿပီး လူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ဥ္းကပ္လိုမႈေတြ ကဲလာဟန္ရွိဟု (ကို) မင္းဇင္က သံုးသပ္။ ဒါကို သူက ‘သည္းေျခႀကိဳက္ ႏိုင္ငံေရး’ ဟု အမည္ေပး။ (Populist Tendency ကို ဘာသာျပန္ထားသည္ဟု ယူဆရ)
တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အထူးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ အခ်ဳိးအစား ပိုမိုကာ ပါဝင္ေစသင့္ပါသည္