News

POST TAGGED AS

အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္

တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားအကၡရာမ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းေရးသားႏိုင္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။