News

POST TAGGED AS

အဆင့္ျမင့္

ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူကို အေျခခံေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေရး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳရန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ေလေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္သည့္ အဆင့္ျမင့္ ေရဒါစက္ (Primary radar) မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။
ပညာေပါင္းစံုကိုက္ညီမည့္ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္တစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ႐ံုးမ်ားတည္ရွိရာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တည္ေဆာက္၍ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။