News

POST TAGGED AS

အဂတိလိုက္စားမႈ

ပုဂံေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံ တင္ျပထားေသာ္လည္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည့္အခ်ိန္အထိ တစ္စံုတစ္ရာ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ ေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ ဩဂုတ္လ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထံ ထပ္မံတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း Save Bagan အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑အတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းလည္းေကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဇယားမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္းေက်ာ္ လာဘ္စားသည့္ မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္လဝက ဦးစီးအရာရွိကို အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္က အမႈဖြင့္ အေရးယူလိုက္ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဟန္ၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။
ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးအသတ္ခံရမႈမွ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိက်စြာစိစစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔က ကိုင္တြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးထံမွ သိရသည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း ၁၂ ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔က သီလဝါနယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။
ဧရာဝတီတိုင္း အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္သည္ ေက်း႐ြာလွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ အမႈကိစၥကို စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီတို႔၏ ေရွ႕တြင္ ဝန္ခံကတိျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစံမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ထင္းစံျပေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းႏွစ္ဦးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အလြဲသံုးစားျပဳမႈ အပါအဝင္ ေငြစာရင္း မမွန္မကန္ျပဳလုပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/ ၆၃ တို႔ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္က ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္က အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္စီ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဟန္ၫႊန္႔က ေျပာၾကားသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္တို႔ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ေရးထိုးမႈကို ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ဌာနမွဴး) ႏွစ္ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ရန္ မႏၲေလးတိုင္း တရားလႊတ္ေတာ္က ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ခ်လိုက္သည္။
ျမန္မာျပည္၏ အဓိက အဂတိ လိုက္စားမႈပံုစံမွာ သက္ေသ အေထာက္အထားကင္းမဲ့မႈ မ်ားပါသည္။ ျမန္မာျပည္သည္ အခ်က္အလက္မ်ား ကင္းမဲ့မႈေၾကာင့္ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္း၍ အကဲျဖတ္ရာတြင္ ရမွတ္နည္းရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကို TI ၏ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။