POST TAGGED AS

သီလရွင္ေက်ာင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ သီလရွင္ ေက်ာင္းမ်ား၏ စာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ေထြ/အုပ္မ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပသြားရမည္