News

POST TAGGED AS

သယံဇာတ

04-Jul-2018 tagged as သယံဇာတ
အစိုးရ၊ ကုမၸဏီ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ သုံးပြင့္ဆိုင္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ MEITI အဖြဲ႔မွထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာ့ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရၾကားရွိ စာရင္းမွာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ကြာဟေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္း (MATA) ထံမွ သိရသည္။
17-May-2018 tagged as သယံဇာတ
... လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြက လြန္ေျမာက္ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမေပၚေျမေအာက္မွာရွိတဲ့ သယံဇာတေတြက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကိုမိမိတို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း အက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳတာ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ က်ဴးလြန္တာ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ အသံုးခ်ၾကတာ၊ ဒါကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲဝိုင္းနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနၾကတာေတြမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လိုေနတဲ့အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ...
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျမေအာက္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္၌ မေတာ္တဆမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ား ခါကာဘိုရာဇီေဒသကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာ ယူနက္စကိုထံ တင္သြင္းျခင္းကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
26-Nov-2017 tagged as သယံဇာတ သစ္ေတာ
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ထမံသီေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ ဧရိယာအတြင္းရွိ က်ားေကာင္ေရကို ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ေစာင့္ၾကည့္ ကင္မရာ ၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ WCS ထံမွ သိရသည္။
မႏၲေလးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန၍ ေျဖရွင္းေပးေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ေျပာၾကားသည္။
ဆန္စပါး အဓိက စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေသာ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ စည္းကမ္းပ်က္ ဆန္စက္မ်ားကို အလြယ္တကူ သက္တမ္း တိုးေပးေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ႀကံဳေနရေၾကာင္း ဓႏုျဖဴၿမဳိ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
မထိန္းသိမ္းေတာ့လွ်င္ မ်ိဳးတံုးရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည့္ သယံဇာတ သတၲဝါ တစ္မ်ိဳး ရွိေနသည္။ ယင္းက ဧရာဝတီလင္းပိုင္။ ဧရာဝတီျမစ္ဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ ျမန္မာျပည္၏ အသက္ေသြးေၾကာ၊ အႀကီးဆံုးျမစ္ စသည္ျဖင့္ တင္စား ေျပာဆိုၾကၿပီး ျမစ္ကိုအမွီျပဳကာ စီးပြားရွာေနၾကသူ မ်ားစြာ ရွိသည္။ ယင္းအထဲမွ လင္းပိုင္ကို အမွီျပဳကာ စီးပြားရွာသည့္ နည္းလမ္းက တစ္ဘာသာ ကြဲထြက္သည္။
29-Aug-2016 tagged as သယံဇာတ
“တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ လုံးဝအသိအမွတ္အျပဳဘူး။ ေဒသခံေတြကလည္း လုံးဝလက္မခံတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးမွာမဟုတ္ဘူး”
30-Jul-2016 tagged as သယံဇာတ
‘ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္မည္’ ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားေသာ ‘၂၁ ရာစုပင္လုံ’ က ‘ႏိုင္ငံေရး’ ႏွင့္ ‘လုံၿခဳံေရး’ သာ ေဆြးေႏြးမည္ဟုဆိုထားရာ ‘စီးပြားေရး’ ေခါင္းစဥ္ေပ်ာက္ ေနသည္။ ဤသို႔ဆိုလၽွင္ သယံဇာတလုပြဲမ်ားကို အဆုံးသတ္ေစသည့္ ‘သယံဇာတခြဲေဝေရး’ (Resource Sharing) ကို မည္သည့္ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ အေျဖရွာၾကရမည္နည္း။