News

POST TAGGED AS

သက္ေတာ္ေစာင့္

အိုစမာဘင္လာဒင္ကို တစ္ခ်ိန္က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သူ တူနီးရွားလူမ်ိဳး သက္ေတာ္ေစာင့္အတြက္ ဂ်ာမနီက ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီဟု DWသတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။