News

POST TAGGED AS

လႊတ္ေတာ္

တစ္ေန႔တျခား မ်ားျပားလာၿပီး ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ အထူးဥပေဒတစ္ရပ္ အျမန္ေရးဆြဲကာ ယင္းဥပေဒထဲတြင္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္အပိုင္းကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္သည္အထိ တိတိက်က် ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကအတည္မျပဳဘဲ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ဝန္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။
ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကားျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။
ဧရာဝတီတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔က တင္သြင္းလာေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဥပေဒၾကမ္း” ကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္လက္ခံေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ရာ အမ်ားျပည္သူက ေဝဖန္အႀကံေပးႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ဇြန္လ ၈ ရက္က ေၾကညာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအေနႏွင့္ ကိုယ္စီကိုင္စြဲထားၾကေသာ မာန္မာနမ်ားကို ျပည္သူ႔ကိုမ်က္ႏွာမူၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၇ ရက္က က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွ ကေျပာသည္။
လူငယ္ေတြ ဒီေလာက္ရွိေနတာကို ဒါႀကီးကိုမွ ေ႐ြးရသလားကြာဆိုၿပီး ျပည္သူေတြက အံ့ဩသည္။ အတိုက္အခံသမားေတြက လန္႔သြားသည္။ အဘေတြကေတာင္ အဘျပန္ေခၚရမယ့္ အ႐ြယ္ႀကီးကို ေ႐ြးလိုက္တာကိုး။ ဒါကလည္း ႏိုင္ငံေရး အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။ အဘေတြက အဘျပန္ေခၚရၿပီဆို အတိုက္အခံလည္း ၿငိမ္သြားႏိုင္သည္။ ေလာ္ဘီေတြကေတာ့ ေအးေဆးပါ။ မဟာသီယာေတာင္ ၉၂ ႏွစ္ရွိတာ အစိုးရ ျပန္လုပ္တုန္းဆိုၿပီး ေထာက္ျပသည္။ အဲ့ေတာ့ အဘဘက္ေတာ္သားေတြကလည္း ဦးသန္းေ႐ႊႀကီး ျပန္ေခၚလိုက္ရမလားဆိုၿပီး ျပန္တမ္းတသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပည္နယ္အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား စံုစံုလင္လင္ စုေဆာင္းထားၿပီးမွသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းတင္က ေျပာၾကားသည္။
မႏၲေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ားကို ဥပေဒကေပးအပ္ထားသည့္အတိုင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္အျပည့္အဝေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ျဖစ္သည့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ပညာေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ား အျမန္ဆံုးေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေပးအပ္ေနေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္အတြက္ ၿဗိတိန္ပါလီမန္ ႏုိင္ငံတာကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီမွ အမတ္မ်ားက တုိက္တြန္းလုိက္ေၾကာင္း The Guardian သတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။